Hva er verdien av regelmessige helsekontroller av idrettsutøvere– med fokus på muskel- og skjelettskader

Skader og sykdom er vanlig blant idrettsutøvere, spesielt blant toppidrettsutøvere. Helsekontroller av utøvere er en kjent metode for å avdekke og behandle helse-plager som kan hindre/påvirke deltakelse i trening og/eller konkurranse. Helsekontroller blir også benyttet for å identifisere risikofaktorer for fremtidig skade og sykdom, slik at disse k

-

Formell tittel

Hva er verdien av regelmessige helsekontroller av idrettsutøvere– med fokus på muskel- og skjelettskader

Formål

Formålet med prosjektet er å dokumentere verdien av regelmessige helsekontroller av idrettsutøvere med fokus på muskel – og skjelett skader.

Prosjektbeskrivelse

Som ledd i Aspetar Sports Injury and Illness Prevention Program (ASPREV) i Doha, Qatar, blir alle registrerte idrettsutøvere invitert til å utføre en helseundersøkelse før sesongstart med tanke på å avdekke og behandle skader og sykdom samt identifisere risikofaktorer for fremtidige skader og sykdom. Undersøkelsen vil inkludere følgende: skade – og sykdomshistorie, familiehistorie (anamnese), hjerteundersøkelse med EKG og ekkokardiografi, generell helseundersøkelse, blodprøver, lungefunksjonsundersøkelse, syn, kvinnerelaterte helse-problemer og muskel- og skjelettundersøkelse. I tillegg gjennomgår alle utøvere isokinetiske styrketester og et sett funksjonelle bevegelsestester (9+). Utøverne blir deretter fulgt jevnlig opp av National Sports Medicine Program for å kartlegge faktorer relatert til helse, skader og prestasjon.