Hva er verdien av regelmessige helseundersøkelser av elite fotballspillere med fokus på muskel- og skjelettscreening

Skader og sykdom er vanlig blant elitefotballspillere. Standardisert helseundersøkelse (screening) er en kjent metode for å avdekke og behandle helseplager som kan hindre deltakelse i trening og/eller konkurranse. Screening blir også benyttet for å identifisere risikofaktorer for fremtidig skade og sykdom, slik at disse kan forebygges. Det er imidlertid lite dokumentasjon på effekten av screening, noe den Internasjonale Olympiske Komité har etterlyst for å kunne vurdere om dette er en nyttig metode for å ivareta utøvernes helse.

-

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Hva er verdien av regelmessig helseundersøkelser av elite fotballspillere med fokus på muskel- og skjelettscreening.

Formål

Formålet med prosjektet er å dokumentere hvilke fordeler det er å utføre standarisert helseundersøkelse av elitefotballspillere med fokus på muskel- og skjelettscreening.

Prosjektbeskrivelse

Alle mannlige elitefotballspillere som er kvalifisert til å spille i Qatar Stars League (QSL) ble invitert til å utføre en omfattende helseundersøkelse (PHE) i forkant av fotballsesongene 2013/14 og 2014/15 på Aspetar Orthopedic and Sports Medicine Hospital i Doha, Qatar. PHE bestod av anamnese, en generell medisinsk screening som inkluderte laboratoriske blodprøver, hjertescreening med 12-ledet EKG og ekkokardiografi, og en omfattende muskel– og skjelettscreening. Testbatteriet var rettet mot kjente risikofaktorer for underekstremitetsskader og inkluderte hofte og lår muskelstyrketester og en funksjonell beveglighetstest, 9+ test. I tillegg ble alle skader i trening og kamp registrert prospektivt gjennom Aspetar skade - og sykdomsregistering gjennom hver av fotballsesongene 2013/14 og 2014/15. I den første studien undersøkte vi prevalensen av helseplager (medisinske og muskel-og skjelettplager), avdekket gjennom screening, av 558 fotballspillere som utførte PHE i forkant av fotballsesongene 2013/14 eller 2014/15. I den andre delen av prosjektet undersøkte vi om de to mest benyttete screeningtestene i mannlig elitefotball, muskelstyrketesting og 9+ test kan identifisere utøvere med økt risiko for skade.
For å lese mer om hver enkelt studie henvises til senter for idrettsskadeforskning nettside.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage