Hodeskader blant FIS World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere

Å kartlegge omfanget av hodeskader, beskrive hodeskademekanismer og å kartlegge slaghastigheten i hodeskadesituasjoner hos WC utøvere innen alpint, snowboard og freestyle.

-

Tid:

Sted: Aud. Innsikt, NIH

Formell tittel

Hodeskader blant FIS World Cup alpinister, snowboardere og freestylekjørere

Formål

Å kartlegge omfanget av hodeskader, beskrive hodeskade-mekanismer og å kartlegge slaghastigheten i hodeskadesituasjoner hos WC utøvere innen alpint, snowboard og freestyle.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av tre deler:

1) Skaderegistrering gjennom det Internasjonale Skiforbundets (FIS) skadeovervåkningssystem (Injury Surveillance System) for å kartlegge omfanget og alvorligheten av hodeskader.

2) Videoanalyse av hodeskadesituasjoner som har oppstått i FIS World Cup for å beskrive skademekanismene.

3) Kartlegge hodets slaghastighet ved bruk av kvantitativ bevegelsesanalyse.