Historien om Norges Idrettsforbund i 150 år

-

Formell tittel

Norsk idrett 1861-2011

Formål

Norges idrettsforbunds historie gjennom 150 år

Prosjektbeskrivelse

Dette er et idrettshistorisk prosjekt som tar for seg Norges idrettsforbund (og dets forløpere) gjennom 150 år. Det vil ta for seg den norske idrettshistorien med NIF som sentral aktør. Studien er periodisert i fire deler (1861-1910, 1910-1940, 1940-1985 og 1985 til i dag) med hovedvekt på den siste perioden. Bygger på primær- og sekundærkilder og egen og andres forskning. Publiseres som bok.