Hemoglobinmasse i antidopingarbeid

-

Formell tittel

Naturlig variasjon i hemoglobinmasse hos svært godt trente utholdenhetsutøvere

Formål

Prosjektet hadde som hensikt å undersøke naturlig variasjon i Hb-masse hos svært godt trente utholdenhetsutøvere med tanke på å innlemme Hb-masse i den hematologiske kartleggingen av utholdenhetsutøvere i antidopingarbeid.

Prosjektbeskrivelse

Ulike former for bloddoping er et stort problem i utholdenhetsidretter. Stadig mer raffinerte dopingmetoder dukker opp og dopingjegerne må stadig utvikle nye teknikker og metoder dersom de skal fortsette å avsløre de som har brukt ulovlige metoder for å få en bedre prestasjon. Av de seneste tilskuddene til antidopingarbeidet er opprettelsen av såkalte biologiske pass. Disse passene er individuelle for hver utøver og inneholder utøverens blodprofil.  En blodprofil sier noe om variasjonen i ulike blodverdier, og hvor stort avvikene er mellom flere etterfølgende målinger. Hb-massen har blitt foreslått inkludert i disse blodprofilene pga. den er uavhengig av endringer i veskemengden i blodet. Skal Hb-massen inkluderes er det viktig at vi kjenner normal variasjon i denne variabelen hos de beste utøverne gjennom et treningsår.

Hb-massen ble målt ved hjelp av CO-rebreathing metoden ved flere anledninger i perioden august 2008 til mars 2009 hos 37 utholdenhetsutøvere for å analysere variasjonen i Hb-masse. I tillegg ble variasjonen i [Hb] og hematokrit analysert ved hjelp av data i Antidoping Norges blodprofilsdatabase.

Resultat

Det viktigste funnet i denne studien var at Hb-massen varierer i liten grad i perioden august til mars. Variasjonskoeffisient for Hb-massen var på 2,7 % og vesentlig mindre enn for Hb konsentrasjonen som var på 4,1 %. Siden Hb-massen naturlig varierer mindre enn Hb konsentrasjonen er denne variabelen sikrere å bruke i antidopingarbeidet.