Helserelatert fysisk form

Prosjektet er et doktorgradsarbeid, der jeg som stipendiat har vært involvert i både den nasjonale KAN- studien og i det regionale AiS studien.

Tid:

Sted: Aud. Innsikt, NIH

Formell tittel

Helserelatert fysisk form (Inkluderer både prosjektet Kartlegging Aktivitet Norge (KAN) og Aktiv i Sør (AiS))

Formål

Jeg har undersøkt prevalens av overvekt og fedme, samt status/normative verdier på muskel skjelett og motorisk form blant voksne nordmenn. I tillegg ser jeg på effekten av en telefon og e-post basert fysisk aktivitetsintervensjon på ulike objektivt målte fysisk form parametere, samt på overvekt/fedme.

Prosjektbeskrivelse

KAN-studien ble gjennomført og data samlet inn innen høsten/vinteren 2009/2010. To av PhD publikasjonene er knyttet til KAN prosjektet og begge artiklene knyttet til KAN prosjektet er publisert. AiS studien ble gjennomført i løpet av 2011, og de to publikasjonene som er knyttet til AiS planlegges innsendt/publisert i løpet av 2017.

Resultat

Artikkel 1:
Obesity prevalence in Norwegian adults assessed by body mass index, waist circumference and fat mass percentage

Artikkel 2:
Normative values for musculoskeletal- and neuromotor fitness in apparently healthy Norwegian adults and the association with obesity: a cross-sectional study

Les hele rapporten

Last ned fra Brage