Helserelatert fysisk form

-

Formell tittel

Helserelatert fysisk form – Kroppssammensetning, muskel skjelett og motorisk form og effektene av en skreddersydd fysisk aktivitetsintervensjon på fysisk form og kroppssammensetning

Formål

Formål med prosjekt 1 (basert på KAN prosjektet)

Paper 1; Å undersøke kroppssammensetning I et representativt utvalg voksne og eldre Nordmenn

Paper 2; Å undersøke status på muskel skjelett og motorisk form I et representativt utvalg voksne og eldre Nordmenn

Formål med prosjekt 2 (RCT studie);

Paper 3; Å undersøke effekten av en skreddersydd telefon og (e)post basert fysisk aktivitetsintervensjon på fysisk form og kroppssammensetning I et utvalg fysisk innaktive voksne nordmenn.

Paper 4; Å undersøke hvilke faktorer som predikerer suksess av et skreddersydd telefon og (e)post basert fysisk aktivitetsintervensjon I et utvalg fysisk innaktive voksne nordmenn.

Prosjektbeskrivelse

Prosjekt 1;
Prosjekt 1 er basert på det nasjonale prosjektet “Kartlegging Aktivitet Norge” (KAN prosjektet). Dette er et nasjonalt kartleggingsprosjekt, som er initiert og finansiert av Helsedirektoratet og ledet av Norges Idrettshøgskole. Prosjektet er delt inn i to faser, der fase en samlet inn data på fysisk aktivitetsnivå og determinanter for fysisk aktivitet gjennom et spørreskjema og et akselerometer og der fase to samlet inn data på helserelatert fysisk form, gjennom objektive målemetoder.
Prosjekt 1 I dette doktorgradsarbeidet er basert på objektivt målte data på kroppssammensetning og muskel skjelett og motorisk form fra fase to av dette KAN prosjektet. Utvalget I fase to I KAN prosjektet besto av et nasjonalt representativt utvalg av 904 menn og kvinner I alderen 20 til 85 år. Dataene fra fase to ble samlet inn i løpet av vår og høst semesteret I 2009.
Prosjekt 2;
Prosjekt 2 er en randomisert kontrollert studie, der hovedhensikten er å undersøke effekten av en kostnadseffektiv fysisk aktivitetsintervensjon. Minimum 100 inaktive menn og kvinner I alderen 42 til 47 vil delta I prosjektet. Alle vil gjennomgå en helserelatert fysisk form test, lik den som ble gjennomført i fase to av KAN prosjektet. I tillegg vil deltakerne fylle ut et spørreskjema, basert på det som ble brukt i fase en av KAN prosjektet. Etter å ha gjennomført denne pre testen, vil deltakerne bli tilfeldig trukket til å enten ta del I intervensjonsgruppen (n=50) eller I kontrollgruppen (n=50). Deltakerne I intervensjonsgruppen vil motta deres resultater fra pretesten, et skriv med litt informasjon ol. I tillegg til et fysisk aktivitetsprogram som de skal følge. Intervensjonsgruppen vil videre motta to fysiske aktivitetsprogram, hver andre måned I løpet av den 6 måneder lange intervensjonsperioden, for å tilrettelegge for progresjon. I løpet av intervensjonsperioden vil deltakerne I intervensjonsgruppen motta veiledning, enten via telefon eller via (e)post hver 14 dag.
Kontrollgruppen vil bli bedt om å fortsette som normalt frem til post testen har blitt gjennomført. 
Når intervensjonen er slutt, vil alle 100 deltakerne gjennomgå en post test.
Prosjekt 2 starter opp med pretest I februar/mars 2011, etterfulgt av den 6 måneder lange intervensjonsperioden med oppstart 01.april. I oktober/November, 2011 vil post testen bli gjennomført.