Heat shock proteiner og endogene antioksidanter i skjelettmuskulatur

Muskelceller blir konstant utsatt for stress når de kontraherer. Dette inkluderer mekanisk drag/stress, perioder med iskemi og dannelse av frie radikaler – hvor alle har en potensiale til å øke stress nivåene og skader i cellen.

Tid:

Sted: Norges Idrettshøgskole

Formell tittel

Heat shock proteiner og endogene antioksidanter i skjelettmuskulatur - Akutt respons og adaptasjoner til trening

Formål

Som en respons til økt celle stress blir forsvarsmekanismer aktivert og justert for å sikre homeostase, og forberede restitusjonsprosesser.

Hvis muskelceller blir utsatt for gjentatt høyt nivå av stress vil kapasiteten til forsvarsmekanismene øke.

En typisk respons til en treningsøkt vil være en generell oppregulering av heat shock protein-syntese og en umiddelbar forflytting av disse proteinene til stressede og skadde områder i cellen. Samtidig, vil endogene antioksidant systemer, som er cellenes egne antioksidanter, øke hastigheten for å nøytralisere og fjerne frie radikaler.

Flere av disse systemene er kjent at responderer og øker ved trening med høy motstand og intensitet. Derimot er lite kjent hvordan disse systemene responderer til lav motstand og lavere intensitet. I tillegg er det lite kjent hvordan antioksidant-tilskudd kan påvirke disse systemene og tilpasningene som skjer ved trening, og vil derfor være fokusfelt for denne forskningen.

Akutt heat shock protein respons til en treningsøkt med lav motstand og redusert blod tilførsel.
Effekten av antioksidant tilskudd på akutt respons og tilpasning til styrke- og utholdenhetstrening på heat shock proteiner og endogene antioksidant systemer

Resultat

En treningsøkt med lav motstand I kombinasjon med redusert blod tilførsel fører til en signifikant heat shock protein respons I skjelettmuskulaturen. Denne responsen vises hovedsakelig i type 1 muskelfibre.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24762334

Antioksidant tilskudd påvirker ikke tilpasnigene i heat shock protein eller de endogene antioksidantnivåene i skjelettmuskulaturen til utholdenhetstrening.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25293598

Les hele rapporten

Last ned fra Brage