Hamstringsskader i kvinnefotball

Kvinnefotball er i rask utvikling, og kravene som stilles på trening og i kamp er høyere enn noen gang. Dette kan påvirke risikoen for skader og sykdom, som er viktig å kartlegge siden det vil påvirke prestasjon og utvikling for både lag og spiller. Det er foreslått at den økte intensiteten i kvinnefotball kan ha økt risikoen for hamstringsskader. Lite forskning på forebygging av hamstringsskader har blitt gjort på kvinnelige fotballspillere.

-

Formell tittel

Hamstringsskader i kvinnefotball

Formål

Formålet med prosjektet er først å kartlegge alle helseproblemer i Toppserien, og undersøke risikofaktorer for skader. Deretter skal vi undersøke effekten av ulike protokoller med Nordic Hamstring på styrke, spenst og hurtighet blant kvinnelige fotballspillere, og til slutt undersøke om Nordic Hamstring kan redusere risikoen for hamstringsskader hos kvinnelige fotballspillere

Prosjektbeskrivelse

Alle spillerne i Toppserien gjennomfører et testbatteri før sesongstart og følges deretter hele sesongen, hvor alle skader og sykdom blir registrert ukentlig. Effekten av Nordic Hamstrings på kvinnelige fotballspillere vil bli undersøkt i en separat studie gjennom en randomisert kontrollert studie