Håndball: arbeidskrav i kamper og trening

Prestasjon i håndball består av flere ulike faktorer, som for eksempel spillernes tekniske og taktiske egenskaper, sosiale og psykologiske faktorer, og fysiske egenskaper. I håndball, som i andre lagidretter, er spillerne avhengig av et høyt nivå av fysiske egenskaper for å kunne utnytte sine tekniske og taktiske egenskaper gjennom hele kampen. Kunnskap om arbeidskravene i en idrett er viktig av flere grunner, blant annet er det viktig for å kunne planlegge å utføre hensiktsmessig trening.

-

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole

Formell tittel

Håndball: arbeidskrav i kamper og trening - posisjonsspesifikke krav målt ved hjelp av integrert teknologi

Formål

Hovedformålet i dette prosjektet var å undersøke fysiske arbeidskrav hos kvinnelig håndballspillere på høyt nivå, ved å bruke bevegelsessensorer (inertial measurement units). I tillegg var et formål å undersøke validiteten til ett kommersielt tilgjengelig lokalt posisjoneringssystem for innendørsbruk.

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet gjennomføres i tre ulike deler. Den første delen inneholder overvåkning av landslagskamper. Her vil det undersøkes hvilke bevegelser som skjer på banene, og om det er forskjeller mellom de ulike spilleplassene. Det vil i tillegg undersøkes om utmattelse i løpet av kamper finner sted. Del to av prosjektet inneholder overvåkning av ulike treningsøvelser og kamper, for å kunne sammenligne intensiteten til de ulike øvelsene og kamper. I de to første delene av prosjektet vil spillerne være utstyrt med akselerometer, som måler intensiteten til spillerne.
I del tre av prosjektet skal det gjøres en validering av et lokalt (innendørs) posisjoneringssystem, til bruk i overvåking av idrettsutøvere. Dette vil gjøres spesifikt opp mot håndballbevegelser.

Resultat

Studiene viser at PlayerLoad™ (PL) og målinger av høyintensive aksjoner (HIA) fra bevegelsessensorene er reliabelt, så lenge det ikke blir delt inn i smale intensitetskategorier. Studien demonstrerer også en høy forekomst av HIA i kvinnelige håndballkamper, samtidig som det vises at det er forskjeller mellom spillerposisjonene, og mellom spillnivå. Resultatene tyder også på at PL ikke blir opprettholdt gjennom kamper, spesielt for spillere med flere påfølgende perioder på banen. Antall spillere på banen i spill-baserte treningsøvelser kan påvirke intensiteten av øvelsen, og ett lavere antall spillere resulterte i høyere PlayerLoad™∙min-1 og HIA∙min-1. Forskjeller mellom spillerposisjonene ble observert når de spill-baserte treningsøvelsene ble sammenlignet med offisielle kamper. Avslutningsvis, variablene posisjon, distanse og gjennomsnittsfart kan med sikkerhet brukes for analyse av innendørsidretter, så lenge posisjoneringen mellom spillarealet og vegger/hjørner og systemet er tilfredsstillende.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage