Gymmet; en studie av trening, mat og dop

Barland, Bjørn
stipendiat

Tangen, Jan Ove
hovedveileder

Breivik, Gunnar
veileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Gymmet; en studie av trening, mat og dop

Prosjektbeskrivelse

Bjørn Barland forsvarte 5. desember, 1997 sin avhandling "Gymmet; en studie av trening, mat og dop" for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole.
 
Bjørn Barland er født i Skien 15.05.1961. Han har studert samfunnsfag, historie mellomfag ved universitetet i Trondheim. Han har også sosiologi mellomfag fra universitetet i Oslo. Etter grunnfag idrett ved lærerhøgskolen i Kristiansand begynte han på mellomfag idrett ved NIH høsten 1985. Hovedfagseksamen ble avlagt i desember 1988. Tittel på hovedfagsoppgaven var: Helsestudio; et tegn i tiden. Doktorgradsstudiet ble påbegynt 1.09.1991 og avhandlingen levert NIH for bedømmelse 30.06.1997.
 
Den foreliggende avhandlingen har tittel: Gymmet, en studie av trening, mat og dop. Det sentrale spørsmålet som reises er hvorfor noen doper seg i en idrettssammenheng. Idrettssammenhengen her er trening på helsestudio og kroppsbyggerkonkurranser. Avhandlingen er levert som en monografi og er en kvalitativ studie av doping i en sosiokulturell sammenheng og ikke som et isolert fenomen. Den metodiske tilnærmingen tar utgangspunkt i feltarbeid med deltagende observasjon, intervjuer og samtaler av aktører i felten. Feltarbeidet ble lokalisert til ulike helsestudioer på Østlandet i perioden januar 1992 til september/oktober 1994. Som forklaring trekkes det veksler på sosiologiske, kulturanalytiske og sosialantropologiske tilnærminger og perspektiver.