Grenseløs Bevegelse

-

Formål

Dette prosjektet søker å utvikle en økologisk forståelse av det bevegende mennesket med utgangspunkt i en moderne idrettskontekst. Idrettsutøveres imponerende kroppslige og mentale prestasjoner i kunstige, biologiske og virtuelle omgivelser utfordrer oss til å kombinere våre selvbilder som biofysisk avhengige, men samtidig reflekterende, menings- og målrettede vesener. Hvordan kan vi forstå oss selv og vår kropps intensjonale bevegelse i et større, holistisk-økologisk perspektiv?

Med grensen til menneskekroppen som det materielle grunnlaget for et filosofisk og kulturelt oppfattet skille mellom menneske og natur åpner grensefilosofi, i kombinasjon med øko- og idrettsfilosofi, opp for å studere kroppen som et åpent økosystem og menneskelig bevegelse som en økologisk prosess. Herfra skal jeg blant annet se på betydningen av sosiale og biofysiske grenser i prestasjonssituasjoner og implikasjonene av permeable grenser på bevissthet, autonomi og ontologisk status til sammenkoblede livsformer.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er planlagt gjennomført teoretisk ved bruk av klassisk-analytisk og fenomenologisk-hermeneutisk metode. Gjennom inklusjonen av økofenomenologi og artsspesifikk persepsjon er metodologien min designet til å utfordre både en antroposentrisk absolutt grenseoppgang mellom menneskelig og ikke-menneskelig liv i bevegelse og et ikke-antroposentrisk likhetstegn mellom dem.