Glykogen og prestasjon i utholdenhetsidretter

-

Formell tittel

Regulering av glykogenmetabolismen i muskler

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke mekanismene for hvordan musklene gjenoppbygger glykogenlagrene. Muskelglykogen er det viktigste energisubstrat under trening og ny glykogen må syntetiseres i restitusjonsperioden. Glykogen synthase er enzymet som nydanner glykogen og målet med prosjektet er å forstå hvordan glykogen synthase aktiviteten reguleres av muskelaktivitet, insulin og adrenalin.

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjekt vil vi gjennomføre en serie studier for å undersøke reguleringen av glykogenmetabolismen i muskel- og fettvev fra mennesker og dyr. Muskel- og fettbiopsier vil bli tatt i hvile og under arbeid. I vevet vil vi analysere: glykogenkonsentrasjon, aktivitet av glykogen synthase, glykogen fosforylase og hexokinase, ekspresjon og fosforylering av glykogen synthase og signalproteiner som regulerer glykogenmetabolismen.