"Gjennom sesongen" En sosiologisk studie av det norske kvinnelandslaget i håndball i og utenfor banen

Tid:

Sted:

Formell tittel

"Gjennom sesongen" En sosiologisk studie av det norske kvinnelandslaget i håndball i og utenfor banen

Prosjektbeskrivelse

Lars Tore Ronglan forsvarte 29. september, 2000 sin avhandling: "Gjennom sesongen" En sosiologisk studie av det norske kvinnelandslaget i håndball i og utenfor banen, for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, Institutt for samfunnsfag.
 
Lars Tore Ronglan er født 29.8.61. Han har mellomfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo og hovedfag idrett fra Norges idrettshøgskole.
 
Doktorgradsarbeidet baserer seg på en ettårig feltstudie av det norske kvinnelandslaget i håndball. Sesongen 1995/96 arbeidet Ronglan som assistenttrener og forsker i laget. Feltnotatene stammer fra 100 samlingsdøgn med landslaget denne sesongen. I tillegg er det gjennomført dybdeintervjuer med 17 deltakere etter at feltarbeidet ble avsluttet.
 
Avhandlingen fokuserer på de sosiale prosessene i laget på banen og utenfor banen. Viktige tema er hvordan deltagerne håndterer landslagslivets dobbeltheter av lukkethet og offentlighet, intern konkurranse og internt samarbeid, prestasjonsvirksomhet og mellommenneskelig samvær. Gjeng- og vennskapsdanningen, fagforeningsvirksomheten og mediehåndteringen er tre dimensjoner utenfor banen som er belyst. Forholdet mellom det sosiale samspillet utenfor banen, og presentasjonsvirksomheten på banen, står sentralt i drøftingen.
 
Komite:
Professor Kari Fasting, Norges idrettshøgskole, leder
Professor Stein Bråten, Universitetet i Oslo
Docent Thomas Peterson, Lunds Universitet