Barn med multifunksjonshemming snakker med kroppen

Tid:

Sted: NIH, aud. Innsikt. Kommunikasjon og muligheter for samspill med barn med omfattende multippel funksjonshemning - hva sier forskningslitteraturen?

Les hele rapporten

Last ned fra Brage