Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere

Hvordan trening virker på barn og unge er ikke tilstrekkelig kjent, og man vet ikke med sikkerhet hvor mye av endringene, for eksempel i kondisjon, som skyldes trening og hvor mye som er et resultat av naturlig vekst og utvikling.

Hege Elisabeth Wilson Landgraff
stipendiat

Hallén, Jostein
hovedveileder

Anette Aeng
prosjektmedarbeider

Publisert:

-

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere

Formål

I dette prosjektet følger vi den fysiske utviklingen hos barn fra de er 12 til de er 15 år. Grupper med jenter og gutter er rekruttert fra langrennsklubber og fra skoleklasser. Målsettingen med prosjektet er å forstå hvordan trening påvirker unge menneskers fysiske utvikling gjennom puberteten – en periode der de unge gjennomgår en sterk vekst, modning og utvikling. 

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet sammenholder vi utvikling av barnas prestasjonsevne (hurtighet, styrke og kondisjon) med kroppslig utvikling og modning. Ved å følge grupper med trenende barn fra ulike idretter og barn som ikke trener systematisk vil vi kunne bedre forstå hvordan trening virker. Vår hypotese er at den kraftige veksten og modningen som skjer i denne perioden i stor grad bestemmer utviklingen og at fysisk trening i mindre grad har effekt på de fysiske variablene og prestasjon.

Forståelse av sammenhengen mellom trening og vekst kan ha stor betydning for hvordan vi skal gjennomføre trening i denne aldersgruppen. Hvordan trening gjennomføres vil igjen kunne ha betydning for om de unge vil fortsette i treningsgruppene eller ikke. Barnas motivasjon til å fortsette vil selvsagt også være påvirket av deres egen prestasjonsutvikling sammenlignet med de andre barna. Forståelse av sammenhengen mellom vekst og prestasjonsevne vil dermed også være viktig.

Dette prosjektet har til hensikt å frembringe kunnskap om effekt av både vekst og trening. Et viktig og kompliserende forhold er at barn og unge med samme kronologiske alder kan ha svært ulik biologisk alder. Jenter gjennomgår puberteten i gjennomsnitt 2 år tidligere enn gutter, men også innenfor samme kjønn kan 13 åringer variere mer enn 2-3 år i biologisk alder. Dette har stor betydning for barnas utvikling i idretten og hvordan barna ser på seg selv i forhold til idretten.

Det er i dag en viss bevissthet rundt disse forholdene i idretten, men det er også tydelig at denne bevisstheten ikke er tilstrekkelig. Vi har gjennom de siste årene blitt invitert til ulike fora for å holde foredrag om temaet. Budskapet og resultatene våre overrasker. Dette gjelder både den store variasjonen i biologisk alder, men også hvordan vekst og trening virker på prestasjonsevnen. Også de store kjønnsforskjellene overrasker.

I 2017 og 2018 har vi blitt invitert til trenersamlinger i Skiforbundet, Roforbundet og Friidrettsforbundet samt utviklingsseminarer i regi av Olympiatoppen i Oslo, Hamar og Stavanger. En viktig ambisjon i dette prosjektet er at kunnskapen vi innhenter skal komme idretten til gode. Vi vil derfor fortsette å utvikle materiale for å formidle kunnskapen til idretten. 

Det er ingen tidligere studier som har fulgt så mange barn over flere år og gjort de samme målingene som vi gjør. Når vi nå blir ferdige med datainnsamlingen på langrennsutøvere, ønsker vi å inkludere nye idretter. På NIH studerer vi allerede unge svømmere og vi samarbeider med Lithuania Sport University der de gjennomfører et tilsvarende prosjekt på basketballspillere. 

Resultat

Siden dette er et longitudinelt prosjekt der vi følger barn over 4 år, kommer den internasjonale publiseringen først mot slutten av prosjektet. Vi er for tiden i gang med flere manuskripter der ett er innsendt og et klar til innsending for internasjonal publisering.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage