Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere

Hvordan trening virker på barn og unge er ikke tilstrekkelig kjent, og man vet ikke med sikkerhet hvor mye av endringene, for eksempel i kondisjon, som skyldes trening og hvor mye som er et resultat av naturlig vekst og utvikling.

-

Formell tittel

Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere

Formål

Treningsforsøk på barn er vanskelig å gjennomføre. Ved å studere hvordan fysisk kapasitet som kondisjon, hurtighet og muskelstyrke endrer seg hos ungdom som utvikler seg forskjellig, håper vi å lære mer om hvordan trening kan påvirke utviklingen. Vi ønsker derfor å undersøke hvordan kondisjon (VO2maks), styrke og hurtighet endrer seg i årene fra 12 til 16 år hos barn og unge som driver typiske kondisjonsidretter og sammenligne med barn og unge som ikke driver med disse idrettene.

Prosjektbeskrivelse

12 år gamle barn rekrutteres fra langrennsklubber og skoleklasser. De samme barna skal følges opp med målinger hvert år til de er 16 år. Målingene gjennomføres lokalt på skolene, på NIH og ved samarbeidende institusjoner