Fysisk form og trening i Forsvaret

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Fysisk form og trening i Forsvaret

Prosjektbeskrivelse

Målet med doktorgradsprosjektet har vært å undersøke kondisjonsutviklingen i løpet av de siste 20 år hos unge menn (Forsvarets rekrutteringsgrunnlag), og kartlegge hvordan infanterisoldaters treningsvaner og fysiske form endret seg i løpet av førstegangstjenesten og gjennom ett år i internasjonal militærtjeneste.

Avhandlingen tar også for seg hvilke faktorer som påvirket soldatenes fysiske aktivitetsnivå.

Studien konkluderer med at det var langt flere unge menn med dårlig kondisjon i 2002 sammenlignet med i 1980, hovedsakelig på grunn av økning i kroppsvekt.

Dette kan ha helsemessige konsekvenser for den norske befolkningen. Utviklingen trenger imidlertid ikke få konsekvenser for Forsvaret om Forsvaret klarer å rekruttere godt trente personer til militærtjeneste.

Soldatene gjennomførte mye fysisk aktivitet i uniform første del av tjenesten, men intensiteten ved denne type aktivitet var som regel for lav til å gi effekt på kondisjonen. Det ble gjennomført langt mindre trening i treningstøy enn det utdanningsprogrammet har fastsatt.

Forsvaret har derfor et stort forbedringspotensial i forhold til å øke treningsmengde og bedre treningskvaliteten. Det anbefales å innføre mer differensiert trening med høyere belastning gjennom hele tjenesten for å øke kondisjon og muskelstyrke.

I internasjonal tjeneste var det store variasjoner i treningsmengden blant soldatene. Gruppen av soldater med høy indre motivasjon for fysisk aktivitet hadde et 70 % høyere treningsvolum enn de med lav indre motivasjon.

Forskjellene i kondisjon mellom de med best og de med dårligst kondisjon ble større gjennom to års militærtjeneste. Det å stimulere til økt indre motivasjon for fysisk aktivitet under førstegangstjenesten, kan være et godt virkemiddel for å øke treningsvolumet senere i tjenesten.

Prosjektet har vært finansiert av Norges idrettshøgskole/Forsvarets institutt og veileder har vært professor Jostein Hallén ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne, NIH.

Bedømmelseskomité

  • Professor Jorunn Sundgot-Borgen, Norges idrettshøgskole, leder.
  • Professor Bengt Saltin, Københavns Universitet, 1. opponent.
  • Professor Kåre B. Hagen, Diakonhjemmet sykehus, 2. opponent.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage