Fysisk form og kardiometaboliske risikofaktorer – Active Smarter Kids-studien

Flere kardiometabolske sykdommer har sin opprinnelse allerede i tidlig barndom, og fysisk aktivitet (FA) er kjent for å spille en nøkkelrolle i forhindre disse. Skolen er et ideelt miljø for en populasjonsbasert FA intervensjon. Active Smarter Kids-studien er et stort skolebasert RCT, der har til formål at undersøke effekten av en fler-komponent FA-intervensjons strategi på bl.a. fysisk form og kardiometaboliske risikofaktorer

-

Tid:

Sted: Aud. Innsikt, NIH

Formell tittel

Effekt av daglig fysisk aktivitet i skolen på fysisk form og kardiometaboliske risikofaktorer – Active Smarter Kids studien

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke effekten av daglig fysisk aktivitet i skolen på fysisk form og kardiometaboliske risikofaktorer.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er ein del av det større forskingsprosjektet Active Smarter Kids (ASK). ASK er ein randomisert kontrollert intervensjonsstudie som undersøkjer effekten av dagleg fysisk aktivitet på skuleprestasjonar, kognisjon (eksekutive funksjonar) og flere helsevariablar, samt elevane sine erfaringar av fysisk aktivitet. Intervensjonen gjekk over 7 månadar skuleåret 2014/2015, og inkluderer 1129 elevar (596 elevar i intervensjonsgruppa og 533 elevar i kontrollgruppa) på 5. trinn i Sogn og Fjordane fylke. For meir informasjon sjå active-smarter-kids

 

Les hele rapporten

Last ned fra Brage