Fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer hos voksne i Sogn og Fjordane

Tid:

Sted: NIH.

Formell tittel

Fysisk aktivitet blant voksne i Sogn og Fjordane

Formål

Regelmessig fysisk aktivitet og god fysisk form er relatert til viktige aspekter ved helse, som lengre levetid og redusert risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer (HKS). Det finnes få studier med regionale data som har undersøkt objektivt målt fysisk aktivitetsnivå og direkte målt fysisk form. Befolkningen i Sogn og Fjordane er Norges lengstlevende og er blant befolkningen som har lavest opphopning av risikofaktorer for HKS. Som en følge av Statens helseundersøkelser sine 40-årsundersøkelser på 1970-1990 tallet har vi mye data på sekulære trender av risikofaktorer for HKS i Sogn og Fjordane.
Hensikten med denne studien er å kartlegge objektivt målt fysisk aktivitetsnivå, direkte målt fysisk form og risikofaktorer for HKS blant voksne i Sogn og Fjordane, samt og se på sekulære trender.

Prosjektbeskrivelse

Alle 40-42 åringer og 53-55 åringer i kommunene Luster, Sogndal og Leikanger ble invitert til å delta i studien. I fase 1 av studien har 314 40-42 åringer og 308 53-55 åringer gått med en aktivitetsmåler i sju dager, samt svart på et spørreskjema. I fase 2 av studien har 107 40-42 åringer og 111 53-55 åringer testet fysisk form og risikofaktorer for HKS.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage