Fysisk aktivitet og minoritetshelse

-

Tid:

Sted: Norges idrettshøgskole

Formell tittel

Fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og risikofaktorer for diabetes hos norsk-pakistanske men.

Formål

Det er observert en høy forekomst av diabetes og hjerte- og karsykdom blant innvandrere i Norge. Dette er livsstilssykdommer der fysisk aktivitet kan være et  effektivt mottiltak. Formålet med prosjektet var derfor å utvikle en intervensjon som kan øke det fysiske aktivitetsnivået blant innvandrere (her norsk-pakistanere).

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har et randomisert og kontrollert design. Det var 150 pakistanske menn i hver gruppe. Alle forsøkspersonene ble testet for diabetesrisiko, fysisk aktivitetsnivå og fysisk form. Hovedmålet var å øke det fysiske aktivitetsnivået ved å forsøke å påvirke viktige faktorer som er assosiert med fysisk aktivitet (mediatorer). Intervensjonsgruppen fikk tilbud om undervisning, individuelle samtaler og trening i grupper i 5 måneder.

Resultat

Studie viser at et kulturelt tilpasset program kan øke aktivitetsnivået og redusere risikoen for å utvikle livsstilssykdommer. Forskningsprosjektet har gode resultater også over tid. Tre år etter studien er mange av deltakerne fortsatt fysisk aktive.

Mennene økte sitt totale aktivitetsnivå med 20% sammenlignet med kontrollgruppen, også tid brukt på moderat intensiv fysisk aktivitet økte. Denne positive endringen i aktivitetsnivået ble opprettholdt seks måneder etter at intervensjonen var ferdig.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage