Fysisk aktivitet og astma

Tid:

Sted: NIH, Aud A

Formell tittel

Asthma and Exercise - Climatic effects upon Exercise-Incuced Bronchoconstriction and Exercise Capacity in asthmatic subjects

Formål

Hovedmålet med prosjektet har vært å undersøke ulike klimatypers effekt på anstrengelsesutløst astma og arbeidskapasitet hos astmatikere.

Prosjektbeskrivelse

Langrennsløpere på elitenivå må i følge WADA og IOCs medisinske komité dokumentere en astmadiagnose ved hjelp av en objektiv provokasjonstest for å kunne bruke antiastmatisk medisin.  Et delmål har i den forbindelse vært å sammenligne to provokasjonstester, en metakolinprovokasjon og en idrettsspesifikk anstrengelsestest for å undersøke hvilken metode som egner seg best for å diagnostisere overømfintlighet i luftveiene (bronkial hyperreaktivitet) hos landslagsutøvere i langrenn.

Resultat

Resultatene viser at løping i 2500 meters høyde ikke fører til økt reduksjon i lungefunksjon, løping i fuktig luft (95% rel. luftfuktighet) bedrer lungefunksjonen og løping i kald luft (-18oC) fører til en reduksjon i lungefunksjonen sammenlignet med løping under standardiserte laboratorieforhold hos personer som har anstrengelsesutløst astma. Arbeidskapasitet og løpshastighet reduseres i høyde og i kald luft, og bedres i fuktig luft hos astmatikere.
 
I praksis kan disse resultatene bety at helsepersonell kan gi bedre medisinsk behandling og trenere kan gi mer optimale treningsråd til astmatikere i forhold til fysisk aktivitet i all slags vær.
 
For diagnostisering av bronkial hyperreaktivitet hos eliteløpere i langrenn, viser våre funn at en metakolinprovokasjon er bedre egnet enn en idrettsspesifikk anstrengelsestest.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage