Fysisk aktivitet og astma hos barn

Berntsen, Sveinung Stølesvik
stipendiat

Carlsen, Kai-Håkon
hovedveileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH- Aud. A

Formell tittel

Physical activity and aerobic fitness in childhood; - associated with asthma?

Formål

En lite aktiv livsstil er i den senere tid trukket frem som mulig risikofaktor for utvikling av astma. Det hevdes også at barn og unge som bor i vestlige land er mindre fysisk aktive og i dårligere form nå enn tidligere.
 
Hovedmålet med prosjektet har vært å undersøke om barn med astma er like fysisk aktive og har like god fysisk form som barn uten astma. Det har også vært et mål å sammenlikne forekomsten av selvrapporterte astmasymptomer, maksimalt oksygenopptak og fysisk aktivitetsvaner hos barn med en vestlig livsstil (Oslo) med dem som lever i den rurale delen av Øst-Afrika (Nord-Tanzania).

Prosjektbeskrivelse

Avhandlingen er basert på tre hovedstudier hvorav den ene er gjennomført i det nordlige Tanzania. 
 
I tillegg er det gjennomført en metodestudie hvor en har sammenliknet flere måter å måle fysisk aktivitet på.
 
Det var en utfordring for prosjektet å finne metoder å teste barnas fysiske aktivitetsnivå på som gjorde at en kunne sammenligne dataene fra Norge og Nord-Tanzania. Sykkelteknikken til mange barna i Nord-Tanzania var så dårlig at den slo ut på testen. De det gjaldt hadde lavere resultat på grunn av teknikk og ikke fysisk nivå.

Resultat

Nesten hvert fjerde barn som bor i det rurale Nord-Tanzania har hatt astmasymptomer i løpet av et år. Dette tallet er tilsvarende for barn i Oslo. Tidligere studier har vist lavere forekomst av astma i ikke-vestlige områder. Resultatene fra Stølevik sin doktorgrad er interessant da de ikke støtter tidligere funn.
 
Barn med astma er like fysisk aktive som andre barn
Barn med astma er like fysisk aktive som andre barn. Studien styrker heller ikke forklaringen at en lite aktiv livsstil fører til økt risiko for å utvikle astma.
 
Resultatene viser at Oslo-barn og barn fra Nord-Tanzania med astma er like fysisk aktive, og har tilsvarende fysisk form som barn uten astma.
 
Fysisk form eller fysisk aktivitetsvaner var ikke forskjellig (med unntak av lavere deltakelse i organisert aktivitet, samt lengre skolevei for tanzanianske barn) mellom norske og tanzanianske barn. Studien viste imidlertid at barn med dårlig sykkelferdighet oppnår lavere målt fysisk form på ergometersykkel enn barn som kan sykle.
 
 

Les hele rapporten

Last ned fra Brage