Funksjonell spesifisitet i mage og ryggtrening

-

Formell tittel

Functional Core Trainer

Formål

Utvikling av et produkt som gjør det mulig å trene mage og rygg på en slik måte at de prinsippene som dikterer funksjon er overholdt i treningen. Dette fører til en trening hvor bevegelse, belastning og koordinasjon av kroppsdeler er spesifikk i forhold til den funksjonen den skal påvirke.

Prosjektbeskrivelse

Mage- og ryggmuskulatur har en viktig rolle i prestasjon, enten det er i det daglige liv eller på idrettsarenaen. Denne muskulaturen vil ikke bare gi armer og bein et dynamisk men stabilt forankringspunkt, men også kontrollere forholdet mellom bekkenet og brystkassen.
 
Det er i dag mange metoder for å trene mage- og rygg muskulaturen som ikke nødvendigvis er like funksjonelle, og ikke basert på de grunnleggende prinsippene som dikterer funksjon. Basert på prinsippene kan funksjon beskrives som:
• Tredimensjonale bevegeleser av kroppen i rom
• Tredimensjonale bevegelser og belastninger på ulike kroppsdeler
• En integrert kjedereaksjon som involverer hele kroppen
• En underbevisst handling satt sammen av nervesystemet i funksjonsmønstre
• Bevegelse i en retning vil skape en effektiv bevegelse i motsatt retning
• Individuell

Kun trening som oppfyller prinsippene som dikterer funksjon og integrerer trekkene beskrevet ovenfor kan kalles funksjonell. Vi har utviklet et produkt som vil dekke dette behovet for funksjonell spesifisitet ved trening av mage og rygg. 
 
Trening av mage og ryggmuskulatur må integreres med resten av kroppen på en hensiktsmessig måte hvor den funksjonelle spesifisiteten er stor. Denne treningen bør gi sensoriske og mekaniske stimuli som er så like som mulig det bevegelsesmønsteret man ønsker å påvirke. Med andre ord man må ha en klar forståelse av hva man ønsker å påvirke med treningen, enten det er i det daglige liv eller på idrettsarenaen.
 
Dersom man da kan øke den mekaniske belastningen innenfor disse funksjonelle rammene, har man klart å isolere denne muskulaturen samtidig som den er integrert i et funksjonelt hele. Dette kalles for integrert isolering. Vårt system vil nettopp kunne isolere mage- og ryggmuskulatur på en slik måte.

Resultat

Prototype 6 har blitt produsert. Det har blitt etablert et eget selskap og vi jobber i samarbeid med Forskningsparken AS. Søknad hos Innovasjon Norge har blitt innvilget samt at patentsøknaden er.

 

Videre har man foretatt en uformell markedsundersøkelse blant ulike trenere og helsepersonell i inn- og utland.


Opparbeiding av øvelsesbank basert på generelle  og idrettsspesifikke krav er under utvikling.