Funksjonell spesifisitet i mage og ryggtrening

-

Formell tittel

Functional Core Trainer

Formål

Utvikling av et produkt som gjør det mulig å trene mage og rygg på en slik måte at de prinsippene som dikterer funksjon er overholdt i treningen. Dette fører til en trening hvor bevegelse, belastning og koordinasjon av kroppsdeler er spesifikk i forhold til den funksjonen den skal påvirke.

Prosjektbeskrivelse

Mage- og ryggmuskulatur har en viktig rolle i prestasjon, enten det er i det daglige liv eller på idrettsarenaen. Denne muskulaturen vil ikke bare gi armer og bein et dynamisk men stabilt forankringspunkt, men også kontrollere forholdet mellom bekkenet og brystkassen.
 
Det er i dag mange metoder for å trene mage- og rygg muskulaturen som ikke nødvendigvis er like funksjonelle, og ikke basert på prinsippene som dikterer funksjon. Prinsippene for omfatter men er ikke begrenset til følgende beskrivelse av funksjon; den har tredimensjonale bevegeleser og belastninger, underbevisst handling satt sammen av nervesystemet i funksjonsmønstre, bevegelse er ofte skapt av en motbevegelse, individuell, og ofte i stående posisjoner. Trening som oppfyller disse prinsippene kan kalles spesifikk, eller funksjonell spesifisitet. Functional Core Trainer er et nylig utviklet produkt som vil ha en høy funksjonell spesifisitet.
 
Trening av mage og ryggmuskulatur må integreres med resten av kroppen på en hensiktsmessig måte hvor den funksjonelle spesifisiteten er stor. Denne treningen bør gi sensoriske og mekaniske stimuli som er så like som mulig det bevegelsesmønsteret man ønsker å påvirke. Med andre ord man må ha en klar forståelse av hva man ønsker å påvirke med treningen, enten det er i det daglige liv eller på idrettsarenaen. Dersom man da kan øke den mekaniske belastningen innenfor disse funksjonelle rammene, har man klart å isolere denne muskulaturen samtidig som den er integrert i et funksjonelt hele. Dette kalles for integrert isolering. Functional Core Trainer vil kunne isolere mage- og ryggmuskulatur på en slik måte.

Resultat

Prototype 2 har blitt lagd basert på tilbakemeldinger fra personell på Olympiatoppen. Patentering jobbes med og det lages en øvelsesbank basert på generell funksjon.