Skogens blå bånd - Framveksten av Oslomarka som friluftsområde

Prosjektet tar for seg fremveksten av Oslomarka som friluftsområde, med røtter tilbake til mellomkrigstiden.

-

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Oslomarka som friluftsområde

Formål

Denne siden er laget kun for arkivformål.

Se info på siden om disputasen...