Fotball som kulturfenomen

-

Formell tittel

Fotball som kulturfenomen

Formål

Prosjektet vil gå løs på spørsmålet: Hva er fotball? – uten å være en oppskrift på hvordan bli en bedre fotballspiller eller på hva som er effektiv fotball. Prosjektet handler om fotballens rolle i offentligheten, om hva det er som fascinerer ved dette spillet. Utgangspunktet er norsk, med internasjonale bidrag

Prosjektbeskrivelse

Hovedspørsmål: Hva er fotball? Søkes besvart gjennom norske og internasjonale forskningsbidrag.  Prosjektet handler om fotballens roller og funksjoner som kulturfenomen, om hva det er som fascinerer ved dette spillet. Prosjektet deles opp i seks underdeler: 1. Fotball som spill 2. Fotball som lidenskap. 3. Fotball som identitet. 4. Fotball som idrett. 5. Fotball som medie-produkt. 6. Fotball i en globalisert verden. Planlagt publisert som bok