Forskningsprosjekt på store idrettsbegivenheter

-

Formell tittel

Forskningsprosjekt på store idrettsbegivenheter

Formål

Målet med prosjektet er å gi analyser knyttet til ulike utfordringer som store idrettsbegivenheter i Norge står overfor. Dette blir gjort ved å gå inn på to hovedområder: (i) Organisering av ressurser, både økonomiske og menneskelige, og (ii) idrettsbegivenhetene i relasjon til samfunnskonteksten.

Prosjektbeskrivelse

Gjennom tre hovedstudier, én på kostnader/økonomi, én på historie og én på frivillighet, vil disse hovedområdene bli belyst på flere måter. Dette forklares nærmere når de tre studiene presenteres.
Ved å se de ulike studiene som et felles prosjekt vil man kunne utnytte kompetanse fra flere fagmiljøer ved å samle/koordinere forskere (f.eks gjennom workshops der også internasjonale kapasiteter vil delta), veiledning, og administrativ samordning. Videre vil funn og analyser på denne måten kunne samordnes og gi en langt bedre helhetsforståelse.
Studien vil bidra til økt forståelsen av forhold knyttet til store idrettsarrangement i en norsk kontekst, men også komparative studier vil inngå. Det vil kunne gjøres studier av ulike faser av store arrangement; søknadsfase, planlegging, gjennomføring, avvikling og etterbruk. 

Resultat

Rapport delprosjekt Frivillige