Foreldreinvolvering i ungdomsidretten

Vi vet allerede at foreldre er viktige for barns idrettsaktivitet. Og det er flere tegn til at dette er enda tydeligere nå enn tidligere. Denne rapporten tar også som utgangspunkt at barns idrettsaktivitet kan være viktig for foreldre. Engasjering i barnas idrettsaktivitet kan blant annet ha betydning for foreldres integrasjon i lokalmiljøet.

Formål

Målet med prosjektet er å få innsikt i hva det innebærer å være foreldre til idrettsaktiv ungdom og hva foreldre tenker at idretten kan bety for barna deres og for dem selv. Vi undersøker forventninger foreldre møter fra idretten, både knyttet til kostnader, innsats og deltakelse. Og vi vil kartlegge positive erfaringer og utfordringer foreldrene opplever i møte med idretten. Foreldre med minoritets- og majoritetsbakgrunn er intervjuet i prosjektet. De er rekruttert fra ulike sosiale lag, og de er fra flere deler av landet. 53 foreldre er intervjuet i prosjektet.

Problemstillinger:

  1. Hvordan oppleves idrettens forventning om foreldredeltakelse av foreldre. Hva opplever de at de følge opp? Bør følge opp? Kan følge opp? Har lyst til å følge opp? Har mulighet til å følge opp
  2. Økonomi som barriere: Hva er kostnadene? Er kostnader en barriere for deltakelse? Hvordan løser de dette?
  3. Hva tenker foreldre at idretten kan bety for barna deres? Hva betyr idrettsinvolveringen for foreldrene selv?

Prosjektbeskrivelse

Den første publikasjonen fra prosjektet vil være en rapport om erfaringene til foreldrene med minoritetsbakgrunn som ferdigstilles vårsen 2021. Kunnskap om hvordan foreldre til idrettsaktive minoritetsbarn og -unge opplever idretten er viktig av flere grunner: Foreldres involvering kan være viktige for barn og unges vei inn i idretten, - og siden idretten er basert på frivillighet er minoritetsforeldres involvering viktig for opprettholdelse av idrettstilbud. En tredje grunn er at idretten kan være en inngang til integrering for minoritetsforeldre. En fjerde grunn er at når minoritetsforeldre har vært tematisert i idrettsstudier er det først og fremst som barrierer for ungdoms – og særlig jenters – idrettsdeltakelse. Få studier har tatt for seg minoritetsforeldres bidrag og hva barnas idrettsaktivitet betyr for dem.

Deretter skal vi publisere artikler basert på materialet som helhet.

Prosjektet bygger videre på arbeid vi allerede har gjort om foreldreskap i idretten [1-4]

  1. Stefansen, K., I. Smette, and Å. Strandbu, Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports. Sport, Education & Society, 2016 (http://dx.doi.org/10.1080/13573322.2016.1150834).
  2. Strandbu, Å., et al., Young people’s experiences of parental involvement in youth sport. Sport, Education and Society, 2017.
  3. Stefansen, K., I. Smette, and Å. Strandbu, «De må drive med noe»: Idrettens mening i ungdomstida, fra foreldres perspektiv, in Ungdom og idrett, Ø. Seippel, M.K. Sisjord, and Å. Strandbu, Editors. 2016, Cappelen Damm: Oslo. p. 154-172.
  4. Strandbu, Å., A. Bakken, and K. Stefansen, The continued importance of family sport culture for sport participation during the teenage years. Sport, Education and Society, 2019: p. 1-15.