Forebygging av skulderproblemer blant håndballspillere på elitenivå

Belastningsskader i relasjon til skulder er vanlig i idretter med mye aktivitet over skulderhøyde (badminton, baseball, volleyball og håndball). Dette PhD prosjektet har til hensikt å undersøke effekten av et forebyggingsprogram på utbredelsen av skulderproblemer blant elitehåndballspillere. Intervensjonen bygger på intrinsiske risikofaktorer som e

-

Formell tittel

Forebygging av skulderproblemer blant håndballspillere på elitenivå

Formål

Formålet med prosjektet er å gjennomføre en randomisert kontrollert studie for å undersøke effekten av et forebyggingsprogram rettet mot å redusere prevalensen av skulderproblemer blant mannlige og kvinnelige elitehåndballspillere.

Prosjektbeskrivelse

I forkant av 2014-2015 sesongen vil seks test team gjennomføre baseline testing av alle håndballagene i de to øverste divisjonene for menn og kvinner (48 lag). I løpet av sesongen vil intervensjonsgruppen (24 lag) gjennomføre forebyggingsprogrammet som en fast del av oppvarmingen før sine håndballtreninger. Utfallsmålet vil være prevalensen av skulderproblemer og betydelige skulderproblemer registrert ved hjelp av et nyutviklet belastningsskadeskjema, the Oslo Sports Trauma Research Center Overuse Injury Questionnaire.