Forebygging av sekundær ACL-skade i kvinnelig elitelag/ballidrett

Et alarmerende høyt antall idrettsutøvere pådrar seg en ny korsbåndsskade etter retur til sport. I dette prosjektet ønsker vi å få ny innsikt i risikofaktorer for sekundær korsbåndsskade og hvordan disse kan forebygges effektivt.

-

Formell tittel

Forebygging av sekundær ACL-skade i kvinnelig elitelag/ballidrett

Formål

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle og evaluere et forskningsbasert fagtilpasset intervensjonsprogram for å optimalisere finteteknikken hos kvinnelige elitehåndball- og fotballspillere med en tidligere korsbåndsskade.

Prosjektbeskrivelse

Studie 1: Hvorfor har spillere med en tidligere ACL-skade forhøyet risiko?
Denne studien er en kombinert prospektiv kohort- og tverrsnittsstudie av knebiomekanikk hos 880 kvinnelige elitehåndball- og fotballspillere. Vi ønsker å sammenligne knebiomekanikk under fintemanøvrer mellom spillere med og uten tidligere ACL-skade og vurdere om knebiomekanikk er assosiert med fremtidig sekundær ACL-skade.

Studie 2: Hvordan påvirker finteteknikken ACL-skaderisiko og prestasjon hos spillere med og uten tidligere skade?
I denne klyngeanalysen ønsker vi å identifisere de mest brukte finteteknikkene, basert på ti forhåndsdefinerte variabler og å undersøke andelen spillere med eller uten tidligere og med eller uten ny korsbåndsskade under oppfølging i hver klynge.

Studie 3: Prediktiv modellering av ACL-skaderisiko basert på finteteknikkvariabler
Dette er en eksplorativ studie, hvor vi undersøker i hvilken grad hvert av de 10 forhåndsdefinerte målene på finteteknikkens egenskaper er relatert til risiko for skade, ved hjelp av en overvåket maskinlæringsteknikk.

Studie 4: Et skreddersydd skadeforebyggingsprogram basert på fagspesifikke målinger av finteteknikk
I denne intervensjonsstudien ønsker vi å evaluere effekten av en fagspesifikk korttidsintervensjon rettet mot å endre finteteknikk. Spesifikt ønsker vi å undersøke om de identifiserte finteteknikkens risikofaktorer konsekvent kan endres ved gjentatte forventede og uforutsette finter.