Forebygging av lyskeproblemer blant fotballspillere

Lyskeproblemer er utbredt I idretter som involverer eksplosive retningsforandringer, finter og akselerasjonsendringer. I fotball har det blitt rapportert om en sesongprevalens på minst 50%. Siden prevalensen av lyskeproblemer er så høy (og med usikkerheten om at den kan være enda høyere), er det et behov for forebyggende tiltak mot lyskeproblemer blant fotballspillere. Dessverre har ingen studier tidligere vist effekt på omfanget av lyskeproblemer.

-

Formell tittel

Forebygging av lyskeproblemer blant fotballspillere

Formål

Formålet med prosjektet er å planlegge og undersøke effekten av en styrkeøvelse for
hofteadduktorene rettet mot å redusere omfanget av lyskeproblemer blant
fotballspillere.

Prosjektbeskrivelse

I løpet av 2015 og 2016 har vi gjennomført 3 ulike prosjekter og siste datainnsamling ble avsluttet i november 2016.

Vanlig med lyskeproblemer blant mannlige fotballspillere
Prosjektet ble gjennomført i 2015 med 15 lag fra ulike nivå inkludert.

Resultatene viste at det var ingen forskjell i omfang av lyskeproblemer mellom ulike nivå av mannlig fotball og at i gjennomsnitt 29% av spillerne rapporterte om lyskeproblemer hver uke. Mannlige elitespillere hadde over 3 ganger større risiko for å rapportere lyskeskader sammenlignet med kvinnelige elitespillere.

Studien er akseptert i The American Journal of Sports Medicine og publiseres våren 2017.

FIFA 11+ mangler øvelser som styrker adduktormuskulaturen i hoften
Prosjektet ble gjennomført våren 2016 med 45 U19 elitespillere som gjennomførte FIFA 11+ 3 ganger ukentlig i 8 uker. Spillere var inndelt i 2 grupper; en som gjennomførte normal 11+ og en gruppe som gjennomført 11+, men byttet Nordic Hamstring med Copenhagen Adduction.

Resultatene viste at normal 11+ ikke øker styrken i hofteadduktorene, mens for gruppa som gjennomførte 11+ med Copenhagen Adduction hadde en styrkeøkning på 8%. Vi foreslår derfor at Copenhagen Adduction legges til 11+ programmet.

Artikkelen er innsendt og forventes å bli publisert i løpet av 2017.

Forebygging av lyskeproblemer i fotball
Omtrent 650 fotballspillere fra OBOS og PostNord ligaen har vært involvert i dette prosjektet med mål om å forebygge lyskeproblemer i fotball. Halvparten av lagene har gjennomført én lyskeøvelse som en del av oppvarmingen gjennom hele 2016 sesongen.

Resultatene fra dette prosjektet forventes å være klar i løpet av våren 2017.

Samarbeid:
Per Hölmich (DK), Kristian Thorborg (DK) og Andreas Serner (DK)