Forebygging av lyskeproblemer blant fotballspillere

Lyskeskader er en av de vanligste skadene i fotball. Blant mannlige elitespillere utgjør de 11% til 17% av alle skader som fører til fravær fra kamp eller trening. Studier har også vist at spillerne fortsetter å trene og spille kamper, selv med smerte og symptomer. Det virkelig omfanget av lyskeskader er derfor ukjent. Ulike forebyggende tiltak har blitt introdusert med formål om å redusere risiko for skade. Dessverre har de foreløpig ikke vist effekt på omfanget av lyskeskader.

-

Tid:

Sted: Auditorium Innsikt, NIH

Formell tittel

Forebygging av lyskeproblemer blant fotballspillere

Formål

Overordnet formål med prosjektet var å planlegge og undersøke effekten av et enkelt styrkeprogram på omfanget av lyskeproblemer blant mannlige fotballspillere.

Prosjektbeskrivelse

I løpet av 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 ulike prosjekter.

Mer vanlig med lyskeproblemer blant mannlige fotballspillere enn tidligere rapportert (Artikkel I)
Prosjektet ble gjennomført i 2015 med 15 lag fra ulike nivå inkludert. Formålet var å undersøke omfanget av spillere som rapporterte om lyskeproblemer i en periode med tett kampprogram.

Resultatene viste at det var ingen forskjell i omfang av lyskeproblemer mellom ulike nivå av mannlig fotball. I gjennomsnitt rapporterte 29% av spillerne om lyskeproblemer hver uke. Mannlige elitespillere hadde over 3 ganger større risiko for å rapportere lyskeskader sammenlignet med kvinnelige elitespillere.

Studien er publisert i The American Journal of Sports Medicine.

FIFA 11+ mangler øvelser som styrker adduktormuskulaturen i hoften – en randomisert kontrollert studie (Artikkel II)
Prosjektet ble gjennomført våren 2016 med 45 U19 elitespillere som gjennomførte FIFA 11+ 3 ganger ukentlig i 8 uker. Spillerne ble inndelt i 2 grupper; en som gjennomførte normal FIFA 11+ og en gruppe som gjennomført 11+, men byttet Nordic Hamstring med Copenhagen Adduction exercise.

Resultatene viste at normal 11+ ikke øker styrken i hofteadduktorene, mens gruppa som gjennomførte 11+ med Copenhagen Adduction hadde en styrkeøkning på 8%. Vi anbefaler derfor at Copenhagen Adduction exercise legges til 11+ programmet.

Studien er publisert i The American Journal of Sports Medicine.

Adductor Strengthening Programme forebygger lyskeproblemer blant mannlige fotballspillere – en klusterrandomisert kotrollert studie (Artikkel III)
632 fotballspillere fra 34 lag (OBOS og PostNord ligaen) ble randomisert i to ulike grupper. Halvparten av lagene har gjennomført Adductor Strengthening Programme, som en del av oppvarmingen, mens de andre fortsatte normal trening.

Resultatene viste at gruppa som gjennomførte Adductor Strengthening Programme hadde en 41% lavere risko for lyskeproblemer. Vi anbefaler derfor inkluderes som en del av fotballtreningen.

Studien er publisert i British Journal of Sports Medicine.

Fotballspillere er klar for implementering av Adductor Strengthening Programme, men nølende til videre gjennomføring (Artikkel IV)
Av spillerne inkludert i artikkel III, takket 501 ja til å delta i en spørreundersøkelse på slutten av sesongen der vi ønsket å kartlegge erfaringer med implementeringen av programmet og holdninger til skadeforebyggende trening for lyskene.

Resultatene viste at spillerne mener skadeforebyggende trening for å redusere risikoen for lyskeskader er nødvendig. Én-øvelses programmet ble ansett som en viktig faktor for vellykket implementering, mens nølende motivasjon til videre trening med programmet ble ansett som en potensiell barriere for implementering.

Studien er i review hos tidsskrift.

Samarbeid:
Per Hölmich (DK), Kristian Thorborg (DK) og Andreas Serner (DK/QA)

Les hele rapporten

Last ned fra Brage