For ung til å ri?

Susanna Hedenborg
prosjektleder

-

Formell tittel

Too young to ride

Formål

I prosjekter "Too Young to Ride" undersøkes vi hvordan stall- og rideskoler er for små barn i Norge og Sverige.

Prosjektbeskrivelse

Felles for begge land er at sporten i økende grad henvender seg til barn under skolealder, i en prosess som kalles barnifisering. De tradisjonelle ridesportsorganisasjonene utfordres også av kommersielle alternativer som også retter seg mot yngre barn. Hvordan kommersielle tilbud tilbys til yngre barn og hvordan tilbudene ser ut, vet vi lite om.

Hittil har rideskolers virksomhet vært bygget på opplæring som er hentet fra forsvarets rideskole, som har en autoritær tilnærming som f. eks kommandoer som "fremad mars!" osv. Forskning har lenge stilt spørsmål til denne måten å undervise på. Ikke minst på bakgrunn av ridesportens synkende medlemstall. Rideinstruktører snakker om å bli tvunget til å forandre seg. Instruktørene oppgir at de blir pålagt å ta inn yngre barn i sin virksomhet, til tross for at de mener at barna er for små til å lære å ri.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med rytterorganisasjoner i Norge og Sverige, og vil føre til utvikling av pedagogiske læringsmiljøer i rideskolene og utdanning for rideinstruktører.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Oscar Solenes ved høgskolen i Molde, Gabriella Thorell, Annika Rosén.

Les mer om prosjektet på Too young to ride?idrottsforum.org

Følg Too young to ride? på facebook.