Filosofiske perspektiver på bevegelse

Moe, Vegard Fusche
stipendiat

Breivik, Gunnar
hovedveileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Understanding intentional movement in sport: A philosophical inquiry into skilled motor behavior

Formål

Formålet med prosjektet er å studere 'mennesket i bevegelse' der det anvendes perspektiver fra fenomenologi, analytisk filosofi og nevrovitenskap.  Målet er både å kartlegge dagligdags bevegelsesatferd og ekspertise slik det ytrer seg i toppidrett.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet studerer utvikling av kroppslige bevegelser og ferdigheter i idrett og i andre kontekster. Prosjektet er et filosofisk prosjekt, men anvender nyere forskning fra nevrofysiologi, cognitive science, kunstig intelligens og psykologi. Det tas i bruk filosofiske grep og metoder fra både analytisk og fenomenologisk tradisjon.

Nyere diskusjoner innen bevissthetsfilosofi og fenomenologi fokuserer i økende grad på kroppslige ferdigheter (Dreyfus 1999, Searle 2004, Kelly 2000, Noé 2005). Ofte brukes det eksempler fra idrett. Dreyfus og andre hevder at på høyere ferdighetsnivå, både i idrett og ellers, benytter vi oss av ”absorbed coping” når vi løser oppgaver. Dette brukes som kritisk argument mot dominerende retninger, som cognitive science, der ferdigheter baseres på informasjons-prosessering i følge eksplisitte regler og med bevisst kognitiv representasjon på lavere ferdighetsnivå.

På høyere nivå internaliseres reglene. ”Absorbed coping” innebærer istedet at det ikke finnes regler som følges og interne mentale representasjoner. Vi løser oppgave ved direkte å bruke kroppslige ferdigheter som eventuelt er realisert i hjernen som såkalte parallelle neurale nettverk. Denne tilnærmingen er imidlertid utfordret av nyere analyser som viser at bevisstheten har en viktig rolle også på ekspertnivå (Breivik 2007).

Målet med prosjektet er a) studere premisser, holdbarhet og konsekvenser av hovedtilnærmingene "absorbed coping" versus "information processing" b) gjøre systematisk bruk av mer presise analytiske, fenomenologiske og nevrofysiologiske beskrivelser av ulike ferdighetsnivå i idrett c) se hvilke konsekvenser dette får for synet på utvikling av ferdigheter på elitenivå.  

Resultat

Breivik, G. “Skillful coping in everyday life and in sport; a critical examination of the views of Heidegger and Dreyfus”. Journal of Philosophy of Sport 34, 2, 2007, pp.116-134

Breivik, G. ”Bodily movement - the fundamental dimensions.” Sport, Ethics and Philosophy, No3, Vol 2, December 2008, pp 337-352

Breivik, G. “Philosophical perfectionism – consequences and implications for sport”. Sport, Ethics and Philosophy, 4 (1), 2010, 87-105

Breivik, G. “Being –in-the-void: A Heideggerian Analysis of Skydiving.” Journal of Philosophy of  Sport 37(1), 2010, 29-46

Les hele rapporten

Last ned fra Brage