Fenomenal- og oppmerksomhetsbevissthet i idrettsvitenskap og utøvelse

Birch, Jens Erling
stipendiat

Breivik, Gunnar
hovedveileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH, auditorium A

Formell tittel

In the Synaptic Cleft: Caught in the gap between neurotransmitter release and concious experience in sport

Formål

Prosjektet tar for seg å belyse hvordan ”bevissthet” brukes i ulike idrettsvitenskaper med fokus på de naturvitenskaplige. I den grad ”bevissthet” (consciousness) omtales, er det i stor grad såkalt accessconsciousness som blir behandlet.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet tar sikte på å hevde eksistensen av fenomenal bevissthet og at man går glipp av noe helt vesentlig ved analyser av consciousness ved utelatelse av fenomenal conscoiusness. Prosjektet analyserer ulike nevroteorier om sammenhengen mellom verden, kropp, hjerne og bevissthet. Ved å redusere fenomenal bevissthet og idrettsopplevelsen/utøvelsen til nevrale hendelser i hjernen vil prosjektet belyse disse teorienes muligheter og begrensinger.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage