Fenomenal- og oppmerksomhetsbevissthet i idrettsvitenskap og utøvelse

-

Tid:

Sted: NIH, auditorium A

Formell tittel

Fenomenal- og oppmerksomhetsbevissthet i idrettsvitenskap og utøvelse

Formål

Prosjektet tar for seg å belyse hvordan ”bevissthet” brukes i ulike idrettsvitenskaper med fokus på de naturvitenskaplige. I den grad ”bevissthet” (consciousness) omtales, er det i stor grad såkalt accessconsciousness som blir behandlet.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet tar sikte på å hevde eksistensen av fenomenal bevissthet og at man går glipp av noe helt vesentlig ved analyser av consciousness ved utelatelse av fenomenal conscoiusness. Prosjektet analyserer ulike nevroteorier om sammenhengen mellom verden, kropp, hjerne og bevissthet. Ved å redusere fenomenal bevissthet og idrettsopplevelsen/utøvelsen til nevrale hendelser i hjernen vil prosjektet belyse disse teorienes muligheter og begrensinger.