Fair play og idrettssystemer - kritisk observasjon

Bergander, Klaus
stipendiat

Loland, Sigmund
hovedveileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Fair Play und Sportsystem. Skeptische Beobachtung eines vernetzten Phänomens

Prosjektbeskrivelse

Klaus Bergander forsvarte 27. april sin avhandling: "Fair Play und Sportsystem. Skeptische Beobachtung eines vernetzten Phänomens", for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, Institutt for samfunnsfag.
 
Klaus Bergander er født 15.05.66 i Schweinfurt, Tyskland. Han har to års juss studier, lærerutdanning i tysk og idrett fra Tyskland og hovedfag i idrett fra Norges idrettshøgskole.
 
Doktorgradsarbeidet er en skeptisk observasjon av fenomenet fair play og av idrettssystemet. Avhandlingen er en "praktisk teoretisk" observasjon med forankring i Niklas Luhmanns systemteori, Frederic Vesters holistiske kybernetikk og Paul Feyerabends vitenskapsteori.
Avhandlingen består av to deler. Første del forsøker å observere fair play både som moral og rett og foreslår at en rettslig forankring av fair play i idrettssystemet kan bidra til en mer effektiv virkning av fair play i systemet.
 
Andre del av avhandlingen skaper en sterk dialektisk dynamikk og observerer fair play ut fra et fornuftskritisk perspektiv. En observasjon av fair play som er sterk forankret i en idretts-praksis (lagspill), tyder på at en ensidig fornuft fokusering er bare begrenset egnet til å forstå den dynamiske "kroppslige" kommunikasjonen på banen. Gjennom en kritikk av en intensjonal handlingsforståelse blir det forsøkt vist at begrepene "umiddelbar kommunikasjon" og "amfibisk, pre-, semirefleksiv handling" skaper en mer plausibel forståelse av denne idrettspraksisen (lagspill).
 
Avhandlingen kulminerer i en kritisk observasjon av idrettssystemet, dens handlingslogikk og sosialiseringsmekanismer.
 
Komite:
Professor Arne Johan Vetlesen, UIO, leder
Professor Dag Østerberg, UIO
Professor Dr. Dr. Gertrud Pfister, Freie Universität Berlin