Eventbasert innovasjon (EVINN) i et Skageraksamarbeid

-

Formell tittel

Forskningsprosjekt på store idrettsbegivenheter

Formål

Eventbasert innovasjon (EVINN) er et forprosjekt som har som prosjektmål å skape et interregionalt partnerskap mellom universiteter, offentlig sektor og bransjeorganisasjoner om temaet Eventbasert Innovasjon (EVINN). Videre skal forprosjektet identifisere virksomheter som er interessert i å inngå forpliktende partnerskap. Partnerne skal planlegge innholdet for en senere søknad for et hovedprosjekt. Prosjektet søker EU-midler gjennom Interregprosjektet innen delprogrammet Kattegat/Skagerrak (KASK).

Prosjektbeskrivelse

Eventbasert innovasjon (EVINN) er i korte riss idéen om at store (idretts)begivenheter på en ny måte kan utnyttes som drivkraft for en rekke konkrete innovasjonsprosjekter. Dette krever samarbeid mellom virksomheder, videnskapelige institusjoner, idrettsorganisasjoner og turistforeninger.
EVINN utgjør potentielt et bedre grunnlag for avkastning av de investeringer som f.eks. kommuner og regioner gjør i forbindelse med arrangement.
Etter at forprosjektet er gjennomført med er ambisjonen er at søke KASK-midler i 2011.