Epidemologiske studier av astma blant skolebarn

Nystad, Wenche
stipendiat

Carlsen, Kai Håkon
hovedveileder

Magnus, Per
veileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Epidemiological studies of asthma among schoool children

Prosjektbeskrivelse

Wenche Nystad forsvarte 5. mai, 1999 sin avhandling "Epidemiological studies of asthma among schoool children" for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole.
 
Hensikten med denne avhandlingen har vært å studere utvikling over tid samt regionale forekomster av astma blant skolebarn. Studien undersøker også om det er forskjell på barn med henholdsvis astma, pusteproblemer og friske når det gjelder lungefunksjon, overfølsomhet i luftveiene og allergi. Andre problemstillinger som belyses er om gjentatte infeksjoner i tidlig barnealder beskytter mot senere utvikling av allergi, og om barn med astma er like fysisk aktive som andre barn. Studien ble utført blant skolebarn 6 16 år i Oslo i 1981 og i 1994, samt alle skolebarn i øvre Hallingdal og Odda i 1994. Dataene er samlet inn ved bruk av spørreskjema og med objektive metoder som kan brukes som mål på astma og allergi.
 
Doktorgradsarbeidet er gjort ved Seksjon for epidemiologi, avdeling for samfunnsmedisin ved Statens institutt for folkehelse og ved Respirasjons- og arbeidsfysiologisk laboratorium ved Norges idrettshøgskole. Arbeidet er støttet av Norges Forskningsråd samt Norges Astma og Allergiforbund. Wenche Nystad er ansatt som forsker ved Seksjon for epidemiologi, avdeling for samfunnsmedisin ved Statens institutt for folkehelse.
 
Komité:
Prof. H. Ross Anderson, Department of Public Health Sciences, St. Georges Hospital Medical School, London
Prof. Per Bakke, Lungeavdelingen, Haukeland sykehus, Bergen
Prof. Ingar Holme, Norges idrettshøgskole