Endring og motstand mot endring av feminister og maskuliniteter og kroppskultur i Norge

von der Lippe, Gerd
stipendiat

Olstad, Finn
hovedveileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Endring og motstand mot endring av feminister og maskuliniteter og kroppskultur i Norge: 1890 - 1950 - med sideblikk på Tyskland, Sverige og Danmark. En feministisk analyse av et empirisk materiale.