En sosiologisk studie av kroppsøvingslærerutdanningen i Norge

Tid:

Sted: Aud A, NIH

Formell tittel

Shaking or stirring?: A case study of physical teacher education in Norway

Formål

Tidligere forskning innen lærerutdanning i kroppsøving har stort sett vært gjort i Australia, England og Amerika. Det er pr i dag lite dokumentert, empirisk kunnskap om kroppsøvingslærerutdanning i Skandinavia og i Norge som gir innblikk i hva slags utdanning som blir gitt i kroppsøving og hvorfor utdanningen blir som den blir.

Målet med denne avhandlingen er å få økt kunnskap om kroppsøvingslærerutdanning i Norge. Prosjektet fokuserer på å få økt kunnskap og forståelse om hva lærerutdannere i kroppsøving anser som hensikten med kroppsøvingsfaget og kroppsøvinslærerutdanningen, samt hvordan de opplever jobben som kroppsøvingslærerutdannere.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er gjennomført som en case studie av en lærerutdanningsinstitusjon i Norge som tilbyr utdanning i kroppsøving.

15 lærerutdannere er intervjuet (en-til-en),. Det er også gjennomført 5 gruppeintervju med studenter som tar de ulike studiene i kroppsøving ved institusjonen(42 studenter deltok i alt i gruppeintervjuene)

Les hele rapporten

Last ned fra Brage