Empowerment gjennom Camp Spinal? Aktiv Rehabilitering for personer med ryggmargsskade

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilken betydning deltakelse på Camp Spinal har for deltakere og mentorer.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er delt inni to separate studier:

Studie 1: En tverrsnittsstudie i form av spørreundersøkelse, som inkluderer alle deltakere og mentorer som har deltatt på Camp Spinal i perioden 2014-2019.

Studie 2: En mixed-methods longitudinell studie, som inkluderer alle deltakere på Camp Spinal Sommer 2021.