Effekter av mangeårig bevegelighetstrening

-

Formell tittel

Mechanical properties of the muscle-tendon unit in athletes with many years of systematic stretching

Formål

Bevegelighet er en av faktorene som avgjør en persons evne til å løse en gitt bevegelsesoppgave. Bevegelighetstrening benyttes i mange sammenhenger, både med helseperspektiv og innen toppidrett. Det er likevel ikke enighet om hvorvidt bevegelighetstrening kan hindre skader eller forbedre idrettsprestasjoner. Dette har sammenheng med at verken mekanismene for endring i bevegelsesutslag eller eventuelle andre effekter av bevegelighetstrening er verifisert.
 
Det finnes et fåtall forskningsprosjekter der mennesker trener bevegelighet over tid. Disse har lav kvalitet, og/eller har en relativt kort treningsperiode. Denne studien er et innledende forsøk på å skaffe mer informasjon om mulige effekter av langvarig bevegelighetstrening, for å legge forholdene bedre til rette for fremtidige treningsstudier.
 
Denne studien sammenligner mekaniske egenskaper i muskel-sene-systemet hos utøvere som har drevet mangeårig systematisk bevegelighetstrening (landslagsutøvere i rytmisk gymnastikk), med personer som ikke har hatt fokus på bevegelighetstrening.

Prosjektbeskrivelse

Følgende faktorer undersøkes:
  • Generell bevegelighet
  • Passiv motstand i muskel-sene-systemet i bena
  • Isokinetisk og isometrisk styrke i bena
  • Senestivhet i patellarsenen
  • Muskelfiberretning i hamstrings
     

Utøvere i rytmisk gymnastikk testes i forbindelse med Nordisk mesterskap på Norges idrettshøgskole, 5-7. mars 2010. Øvrige utøvere testes på andre tidspunkter i løpet av 2010.
 
Data fra de to gruppene utøvere sammenlignes, for å beskrive likheter og forskjeller mellom gruppene. Det antas at de to gruppene vil være ulike på mange områder. Ulikheter kan enten skyldes medfødte forskjeller (naturlig seleksjon til rytmisk gymnastikk), eller de kan skyldes den treningen som gymnastene har drevet i 5-15 år.