Effekten av høydetrening

Tid:

Sted: NIH, Aud A

Formell tittel

Altitude and Endurance Athletes – Effects of acute and chronic hypoxic exposure

Formål

Hovedmålene i denne avhandlingen har både vært å studere akutte effekter av hypoksi (høyde) på VO2maks og utholdenhetsprestasjonen, og å se på effektene av en og flere LHTL høydetreningsleirer på Hbmass og utholdenhetsprestasjonen hos sveitsiske landslagsutøvere.

Prosjektbeskrivelse

Hvordan virker høyde på fysisk prestasjonsevne? Dette spørsmålet har blitt diskutert blant utøvere, trenere og fysiologer i mange år.  Høydetreningskonseptet "Live-high train-low" (LHTL) handler om å forbedre utholdenhetsprestasjon i høyden og i lavlandet.  Det har vært en debatt om LHTL regimet gir en økning i total hemoglobinmengde (Hbmass) hos eliteutøvere og det har blitt antydet at "hypoksidosen" (kombinasjonen av høyde og tilbrakt tid i høyden) er den viktigste faktoren i denne sammenheng. 

Resultat

Avhandlingen er basert på fire delstudier og totalt 34 utøvere ble inkludert. I den første studien fant vi at når utøvere blir utsatt for akutt høyde, uten akklimatisering, ble det maksimale oksygenopptaket (VO2maks) og prestasjon redusert allerede ved 800m over havet.
 
Videre, ved økende høyde, ble VO2maks og prestasjon redusert lineært med 6.3% og 14.3% per 1000m. I praksis anbefaler vi derfor, at når utøvere skal kvalifisere seg for et viktig mesterskap med en absolutt prestasjon (tid), bør de velge et kvalifikasjonsløp som er så nær havnivå som mulig.
 
I tre andre studier fant vi at når utøvere (sveitsiske landslagsutøvere i orientering, langrenn og friidrett) bor 24-26 dager på rundt 2500m (mellom 400 og 470 timer) og trener på mellom 1000 og 1800m, økte Hbmass (5 %).
 
Dette viser at LHTL høydetrening kan forbedre utholdenhetsprestasjonen. Tre én-ukers opphold i høyden på om lag 2700 m i løpet av fem måneder (tradisjonell høydetrening) førte ikke til en økning av VO2maks og Hbmass. Derimot økte Hbmass og VO2maks når oppholdene ble forlenget til 3 uker kombinert med å trene mellom 1000 og 1800 m. Vi anbefaler derfor at utholdenhetsutøvere gjennomfører høydetreningsleirer hvor de bor mer enn 400 timer på ca. 2500m.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage