Effekter av trening med strikker i styrkeløft

-

Formell tittel

Effekter av trening med strikker i styrkeløft

Formål

Styrkeløftere har i mange år gjennomført kortere perioder av sin trening ved å benytte strikker som avlaster i bestemte faser av styrkeløftøvelsene benkpress og knebøy. Disse strikkene avlaster spesielt i de tyngste delene av løftet slik at de generelt kan løfte litt tyngre enn det de ville klart uten hjelp av strikkene.
 
Hensikten med denne treningen er å få en belastningsprofil på den aktive muskelen som ligner mer på den belastningsprofilen muskelen møter når styrkeløfterne tar på seg sine konkurransedrakter. Det er imidlertid gjort svært lite forskning på hvilke effekter denne treningen med strikker har på prestasjon i konkurransesituasjon.
 
Formålet med denne studien er å sammenligne effekten av treningsperioder med bruk av strikker med treningseffekter uten bruk av strikker på prestasjon i styrkeløft (knebøy og benkpress) og på muskulære tilpasninger knyttet til muskellengder og kraftutvikling ved ulike leddvinkler.

Prosjektbeskrivelse

Styrkeløftere på topp nasjonalt nivå vil bli rekruttert og i et crossoverdesign gjennomføre en periode med trening med strikker som hjelp i øvelsene og en periode uten bruk av strikker. Før og etter treningsperiodene vil de blei testet i styrkeløfter øvelsene knebøy og benkpress og disse øvelsene vil bli testet både med løftedrakter og uten løftedrakter.
 
I tillegg vil ultraunderøkelse av sentrale muskelgrupper avdekkke mulige endringer i muskellengde og muskelarkitektur som følge av treningen. Isokinetiske og isomtriske tester i dynomometer og i øvelsene vil kunne avdekke endringer i evne til kraftutvikling gjennom ulike faser av bevegelsen (ved ulike leddvinkler).