Effects of motor neuron stimulation on glucose transport and glucose transporter expression in rat muscle

Jóhansson, Erlingur
stipendiat

Dahl, Hans A.
hovedveileder

Publisert:

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Effects of motor neuron stimulation on glucose transport and glucose transporter expression in rat muscle

Formål

Erlingur Jóhannsson forsvarte 30. mai, 1995 sin avhandling "Effects of motor neuron stimulation on glucose transport and glucose transporter expression in rat muscle" for graden Doctor Sientiarum ved Norges idrettshøskole.

Prosjektbeskrivelse

De undersøkelser som ligger til grunn for avhandlingen er gjennomført ved NIHs Laboratorium for anatomi og muskelbiologi ved Anatomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, og Department of Kinesiology, University of Waterloo, Canada. Temaet for avhandlingen er glukosetransport-molekyler og glykoseopptak i skjelettmuskelceller. Glukose er en viktig energikilde for musklene under de fleste former for fysisk aktivitet. Undersøkelsene belyser grunnleggende mekanismer i reguleringen av glukoseopptak i muskler.  

Resultat

Undersøkelsene viser at mengde glukosetransportører er av stor betydning for glukoseopptak og at rening fører til økning av antall transportører i muskelcellene.