Utbrenthet blant toppidrettsutøvere

Tid:

Sted:

Formell tittel

Determinants of Burnout in Elite Athletes: A Multidimensional Perspective

Prosjektbeskrivelse

Pierre-Nicolas Lemyre forsvarte den 24. februar 2005 sin avhandling: ”Determinants of Burnout in Elite Athletes: A Multidimensional Perspective”, Seksjon for Trening og Coaching (veileder Glyn Roberts).
 
Pierre-Nicolas Lemyre (12.07.72) kommer fra Montréal, i Québec, Canada. Han vokste opp i en aktiv familie og idrett har preget Nicolas’ livsstil siden han kunne gå. Etter basket og ishockey på ”Highschool” , konkurrerte han mange sesonger i langrenn og terrengsykling nasjonalt og internasjonalt. Han mottok graden Bachelor of Sciences i psykologi fra St. Lawrence University, NY, USA, i 1994.  Etter endt utdanning, bodde han flere steder i verden for å trene og konkurrere i langrenn.
 
Satsingen på langrenn brakte Nicolas til Norge i 1996. Mens han studert idrettsvitenskap på distriktshøgskolen i Finnmark, konkurrerte han i to sesonger for Alta IF. I 1998 flyttet han til Oslo for å studere idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole. Han tok hovedfag i ”Sport and Exercise Psychology” i 2000, og startet sin doktorgradsutdanning påfølgende år.
 
Tema - utbrenthet og overtrening
I sitt doktorgradsprosjekt undersøkte Nicolas viktige årsaker til utbrenthet og overtrening hos toppidrettsutøvere. I løpet av perioden var Nicolas ni måneder på forskningsbesøk hos Arizona State University. Der samarbeidet han med forskere innen endokrinologi (læren om hormoner), og fikk muligheten til å inkludere hormonelle data som en variabel i sitt arbeid.
 
Inntil i dag har ikke forskningsfunn kunnet forklare prosessene som kan lede til utbrenthet hos utøvere. For å forklare funnene, mangler det et klart rammeverk. Målet med avhandlingen var å gi et motivasjonelt rammeverk for å undersøke både psykologiske og fysiologiske årsaker til utbrenthet hos toppidrettsutøvere i en tverrfaglig tilnærming. Fem studier ble gjennomført. De to første studiene undersøkte motivasjon og sammenheng med risiko for overtrening og utbrenthet blant norske vinterutøvere på elitenivå. Funnene støtter at ytre motivasjonsfaktorer utsetter utøvere for å få symptomer på utbrenthet og overtrening. De tre neste studiene ble gjennomført med en gruppe elitesvømmere på Collegelag i Arizona. Her ble både psykologiske og fysiologiske indikatorer av utbrenthet undersøkt. Resultatene av studiene støtter bruken av motivasjon som rammeverk for å underbygge forskning på utbrenthet blant utøvere. Når både hormonelle og motivasjonelle variabler ble inkludert i undersøkelsen, forklarte motivasjonelle variabler over 50 % mer av variasjonen i utøveres utbrenthetsnivå, enn kun hormoner alene kunne forklare.
 
Prøveforelesning
‘In light of the findings of your dissertation and the relevant literature, present an integrative model of burnout that would apply to sport participants at an elite level.  Make sure that your model is empirically supported where appropriate and present such support.  If there is no research on certain aspects of your model, please indicate that is the case.  Based on your integrative model, propose future research to test key elements of your model’?
 
 

Les hele rapporten

Last ned fra Brage