Strong Mama

Helse, trening og konkurranse, under og etter graviditet, er i svært liten grad undersøkt hos idrettsutøvere, og det er manglende kunnskap om hvilken dose og intensitet disse kvinnene kan trene på, uten å risikere sin egen eller fosterets helse.

-

Formell tittel

Det store kjønnsgapet i idrettsmedisinsk forskning – graviditet, helse, trening og morsrollen blant eliteutøvere

Formål

For de fleste idrettsutøvere starter treningsregimene tidlig i ungdomsårene, og fortsetter vanligvis til midten av 30 årene. Følgelig er graviditet og det å bli mor noe mange må ta stilling til og opplever i løpet av idrettskarrieren. Helse, trening og konkurranse, under og etter graviditet, er i svært liten grad undersøkt hos idrettsutøvere, og det er manglende kunnskap om hvilken dose og intensitet disse kvinnene kan trene på, uten å risikere sin egen eller fosterets helse. Som en konsekvens av dette, mottar gravide idrettsutøvere minimalt med informasjon når de henvender seg til helsepersonell, medisinsk ansvarlig og/eller trenere for å få råd, og de anbefalingene som gis er i stor grad basert på konservative antakelser heller enn forskningsbasert kunnskap.

Formålet med prosjektet er å undersøke de akutte effektene av høyintensiv intervalltrening blant gravide idrettsutøvere og høyaktive kvinner på ulike helsevariabler hos mor og foster. I tillegg kartlegges idrettskvinnenes erfaringer med graviditet, fødsel, trening, helse og praktiske utfordringer knyttet til det å få barn underveis i idrettskarrieren.

Prosjektbeskrivelse

I del 1 av prosjektet gjennomfører idrettsutøvere og høyaktive gravide kvinner tre intervallpregede treningsøkter (løping, sykling og tung styrketrening). Hensikten er å måle akutte effekter mht. fosterets hjertefrekvens, blodstrøm gjennom navlesnoren og kvinnens kroppstemperatur. Laboratorietestene overvåkes av en gynekolog, og gjennomføres mellom svangerskapsuke 26 og 35.

I del 2 benyttes elektroniske spørreskjema for å kartlegge idrettsutøveres opplevelse av graviditet, mors og fosters helse, idrettsdeltakelse, samt idrettskarrieren etter fødsel.