Coaching av unge utøvere i utvikling

-

Formell tittel

Betydningen av behovsstøttende coaching av unge utøvere i utvikling i et selvbestemmelsesteori perspektiv.

Formål

I dette prosjektet ønsker vi å se på sammenhengen mellom trenerens handlinger og utøvernes motivasjon, trivsel og sportslige utvikling. 

Prosjektbeskrivelse

The Motivation Activation Program in Sports (MAPS): Development, Implementation, and Evaluation? (Den støttende treneren - Hvordan tilrettelegge for motiverte utøvere, trivsel og sportslig utvikling: utvikling, gjennomføring og evaluering)

NIF og en rekke forbund har de siste årene jobbet med å videreutvikle trenerutdanningen. I 2016 kom boken Ungdomstreneren som et ledd i denne utviklingen. I denne boken tydeliggjøres det at det finnes mye god forskning som viser linken mellom treneres handlinger og utøveres motivasjon, sportslige utvikling, innsats og trivsel. Det finnes derimot lite forskning på utdanningsprogrammene som formidler denne kunnskapen, og de ferdighetene som kreves for at trenerne kan handle støttende overfor utøverne sine. Utgangspunktet for prosjektet "den støttende treneren" var derfor å få mer kunnskap om hvordan vi kan gjøre ungdoms idrettsopplevelse bedre – i tråd med NIF sin visjon om idrettsglede for alle! Hvordan kan vi utvikle, gjennomføre, og evaluere et utdanningsprogram som tar sikte på å lære trenere støttende strategier? Målet på sikt var å lage et utdanningsprogram som kunne brukes av Norges Idrettsforbund som del av deres formelle utdanningssystem, for å sikre at norske trenere i ungdomsidretten har kunnskap og ferdigheter til å opptre støttende overfor sine utøvere. Den støttende trenerstilen er forbundet med utøvere som har høy kvalitet på sin motivasjon, som trives, har sportslig utvikling, og som holder på lenger med idrett enn de som har kontrollerende trenere.

Innholdet trenerprogrammet var basert på Selvbestemmelsesteorien (Ryan & Deci, 2017). Her ble det formidlet kunnskap om hva motivasjon er, hvorfor den autonome motivasjonen er mest gunstig og hvordan trenere kan legge til rette for denne type motivasjon gjennom hva de sier, hvordan de instruerer, gir tilbakemeldinger og organiserer treningen. Det ble utviklet konkrete strategier for hvordan trenerne kan handle støttende overfor sine utøvere. Basert på læringsteorier ble det utviklet et digitalt trenerhefte som inkluderte de støttende strategiene og syv videoer som viser hvordan trenere kan bruke de i møte med utøveren i treningshverdagen. Trenerkurset den støttende treneren og/eller tilhørende læringsmateriell kan brukes av trenere i idrettslag, kretser og landslagsregi for å sikre den autonome idrettsdeltakelsen.

Trenerkurset: "Den støttende treneren" (The Motivation Activation Program in Sports) blir tilgjengelig for bruk av NIF som del av deres trenerutdanning fra høsten 2018, hvis dette er ønskelig fra NIF sin side. Kurset vil være kvalitetssikret, forskningsbasert og evaluert av forskere, brukere og administratorer. Det som gjenstår av PhD prosjektet er analysen av trener- og utøvererfaringer, evaluering av utdanningsprogrammet og artikkelskriving.

Forskere som ser på utdanning av trenere, etterspør at trenerkurs evalueres av både de som er med, og av de som ønsker å ta i bruk kursene.