Hvordan tilrettelegge for motiverte utøvere, trivsel og sportslig utvikling

-

Formell tittel

Den støttende treneren: Hvordan tilrettelegge for motiverte utøvere, trivsel og sportslig utvikling

Formål

I dette prosjektet ønsker vi å se på sammenhengen mellom trenerens handlinger og utøvernes motivasjon, trivsel og sportslige utvikling. 

Prosjektbeskrivelse

Utgangspunktet for phd-prosjektet "den støttende treneren" var å få mer kunnskap om hvordan vi kan lære bort den støttende trenerstilen og utvikle læringsmateriell av god kvalitet. Den støttende trenerstilen er forbundet med utøvere som har høy kvalitet på sin motivasjon, som trives, har sportslig utvikling, og som holder på lenger med idrett enn de som har kontrollerende trenere. Målet på sikt var å lage et utdanningsprogram (trenerkurs) som kan brukes av Norges Idrettsforbund som del av deres formelle utdanningssystem, for å sikre at norske trenere i ungdomsidretten har kunnskap og ferdigheter til å opptre støttende overfor sine utøvere og legge grunnlaget for en god trener-utøver relasjon. Trenerkurset nærmer seg ferdig evaluert og er tilgjengelig for NSF og NIF og formidler viktigheten av en god trener-utøver relasjon (hvordan det kommuniseres, gis tilbakemeldinger og organisering spiller inn på utøvernes erfaringer). Utdanningsvideoene kan gjøres tilgjengelig og forhåpentligvis tilføre kunnskap om hva som er bra coaching. Trenerkurset den støttende treneren og tilhørende læringsmateriell kan brukes av trenere i idrettslag, kretser og landslagsregi for å sikre den autonome idrettsdeltakelsen og er FOBU sitt kompetansemateriell. 

Formidling av kunnskap ut i miljøene har vært en av våre målsetninger med PhD-prosjektet. Prosjektet nærmer seg ferdigstilling. Til nå er en vitenskapelig artikkel "Perceptions of need-support when “having fun” meets “working hard” mentalities in the elite sport school context"publisert i Sport Coaching Review, to kronikker har blitt publisert på forskning.no "Slik dreper du idrettsgleden til barnet ditt!" og "Derfor blir idrettsungdom drittlei" og en NIH-blogg ble publisert "Bredde er topp". Begge kronikkene på forskning.no ble delt av flere tusen personer og lest av ca. 75 000 personer. To artikler er i publiseringsprosessen og den siste artikkelen ble nylig sendt inn til et tidsskrift. Stipendiaten har blitt invitert til å snakke om prosjektet og temaet i dr. graden både i tv og på radio. 

Det som gjenstår nå er å skrive sammenskrive artiklene til en ferdig doktorgrad, diskutere resultatene og deres praktiske og teoretiske signifikans. 

Vi håper at kunnskapen fra prosjektet skal nå ut til trenere og foreldre i idrettsmiljøene og bidra til gode idrettsopplevelser for alle.