Buskerudprosjektet – Flest mulig, best mulig, lengst mulig!

-

Formell tittel

Buskerudprosjektet – Flest mulig, best mulig, lengst mulig!

Prosjektbeskrivelse

Buskerudprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom FOBU, NIF og Buskerud Idrettskrets (alpint), og handler om hvordan vi kan skape små, men gode motivasjonsmiljøer i idrettsklubbene. I den anledning har vi utviklet og presentert kompetansemateriell for foreldre, trenere og utøvere i alpinklubbene i Buskerud (Ål, Kongsberg, Geilo og Hemsedal). Målet har vært å øke bevisstheten rundt faktorer som påvirker utøvernes motivasjonskvalitet.

Resultat

Kompetansemateriellet som ble utviklet til trenere, foreldre og utøvere ble sendt til Buskerud idrettskrets og Norges Skiforbund som to pdf-dokumenter våren 2016. Prosjektet ble avsluttet som avtalt høsten 2016.