BodyPump og personlig trening – endringer i muskelstyrke og kroppssammensetning

Tid:

Sted: Auditorium Innsikt, NIH

Formell tittel

Effekten av BodyPump og styrketrening med og uten personlig trener blant overvektige kvinner.

Formål

Personer kategorisert med overvekt (BMI≥25.0 kg/m2) og fedme (BMI≥25.0 kg/m2) anbefales i dag å trene muskelstyrke 2-3 ganger i uken (60-80% av 1RM). Styrketrening kan gjennomføres på mange ulike måter og på ulike arenaer, men mange velger å trene på et treningssenter hvor man typisk kan velge mellom styrketreningstime i gruppe, styrke med en personlig trener eller individuell styrketrening. På verdensbasis er BodyPump det mest populære styrketreningskonseptet i gruppe, med over 5 millioner deltakere ukentlig. Programmene koreograferes og distribueres av LesMills International, og øktene består av ca. ti musikklåter, styrkeøvelser for hele kroppen og totalt 800-1000 repetisjoner med lav til moderat belastning (vektstang 1.25 kg, vekter på 0.5 kg, 1.0 kg, 5.0 kg). Hovedformålet med dette prosjektet var derfor å gjennomføre en singelblindet randomisert kontrollert intervensjonsstudie for å undersøke ulike effekter av BodyPump og tradisjonell tung styrketrening med og uten personlig trener på overvektige og inaktive kvinner.

Prosjektbeskrivelse

Totalt 143 kvinner ble inkludert og randomisert til 12 uker (3 ganger/uken) med enten BodyPump (n=37), styrketrening med personlig trener (n=35), individuell styrketrening (n=35) eller inaktiv kontroll (n=36). Styrketreningsgruppene med og uten personlig trener fulgte et lineært periodisert styrketreningsprogram (8-10, 13-15 og 3-6 repetisjoner x 2-4 serier).

Hensikten med studie I var å undersøke effekten av muskelstyrke (1RM knebøy og benkpress) og kroppssammensetning (Inbody), mens studie II undersøkte selvrapportert muskelsmerte før og etter intervensjonsperioden (spørreskjema).

I studie III og IV ble en subgruppe av deltakerne i BodyPump gruppen (n=10) og gruppen med personlig trener (n=8) rekruttert. Hensikten med studie III var å se på endringer og gruppeforskjeller i hvilemetabolisme, mens studie IV undersøkte og sammenlignet energiforbruket i løpet av èn enkelt BodyPump økt versus en tradisjonell tung styrketreningsøkt (8RM x 3 serier).

Resultat

Resultatene i studie I viste ingen effekt på muskelstyrke eller kroppssammensetning etter 12 uker med BodyPump. Personlig trener gruppen økte signifikant mer i 1RM knebøy sammenlignet med alle de andre gruppene (p≤0.001), og signifikant mer enn BodyPump og kontrollgruppen i 1RM benkpress (p≤0.001). Det var ingen forskjeller mellom noen av gruppene i kroppssammensetning.

Studie II viste ingen gruppeforskjeller i selv-rapportert muskelsmerte ved baseline eller post-test.

I studie III økte begge gruppene likt i hvilemetabolisme etter 12 uker med trening (p=0.660), med 8.5% (±10.8) i BodyPump gruppen og 10.5% (±10.4) i styrkegruppen.

Studie IV viste at energiforbruket i de to gruppene var likt (p=0.69), med 302 kcal ±67 i BodyPump og 289 kcal ±69 i styrkegruppen.