Bevegelsesanalyse i langrenn

I dette prosjektet skal vi ved hjelp akselerometre beskrive ulike skiteknikker, effekten av endring av hastighet og stigning, sammenligne skiskøyting på tredemølle, på rulleski ute og skiskøyting på snø.

Formell tittel

Bevegelsesanalyse i langrenn

Formål

Prosjektet skal beskrive ulike langrennsteknikker ved å analysere bevegelse i av hofta.

Prosjektbeskrivelse

I alle typiske kondisjonsidretter vil kroppens tyngdepunkt veksle mellom å akselerere og retardere i rytmiske svingninger. I alle disse idrettene skjer bevegelsene i vertikal og horisontal retning, men i skøyting i langrenn danner i tillegg sideveis bevegelser et viktig grunnlag for fremdrift. Samtidig som bevegelsene skaper fremdriften koster de energi. En mest mulig effektiv kraftbruk gir god fremdrift med minimal energiforbruk.
 
I dette prosjektet skal vi studere disse bevegelsene ved hjelp av akselerometere. Akselerometer i teknikkanalysen kan ikke gi så detaljerte opplysninger om bevegelsene som avansert videoanalyse, men har den fordelen at det er resultatet av alle kreftene som er involvert som registreres og at det gir mye mindre datamengde som relativt enkelt kan analyseres.
 
I dette prosjektet skal vi ved hjelp an denne teknikken beskrive ulike skiteknikker, effekten av endring av hastighet og stigning, sammenligne ski skøyting på tredemølle, på rulleski ute og skiskøyting på snø. Vi skal også se på forskjeller mellom løpere, korrelasjoner til arbeidsøkonomi og endringer i løpet av en sesong.

Resultat

Datainnsamling pågår