Betydningen av oksygenekstraksjon og blodvolum for maksimalt oksygenopptak

I hvilke grad påvirker oksygenekstraksjonen og blodvolumet det maksimale oksygenopptaket?

-

Tid:

Sted: NIH

Formål

I dette prosjektet skal vi undersøke

  • betydningen av blodvolumet for maksimalt oksygenopptak, og
  • i hvilken grad treningsstatusen til muskulaturen har betydning for oksygenekstraksjon og det maksimale oksygenopptaket i arbeidsformer som stiller krav til ulik mengde aktiv muskelmasse.

Prosjektbeskrivelse

Ved helkroppsarbeid overstiger muskulaturens evne til å forbruke oksygen den faktiske oksygenleveransen. Muskulaturen har altså en metabolsk reservekapasitet til å forbruke oksygen og dermed mener flere forskere at muskulaturens treningsstatus ikke begrenser det maksimale oksygenopptaket. Likevel resulterer utholdenhetstrening i at muskulaturen får flere mitokondrier og et mer utviklet blodårenettverk. Dette kan skyldes at disse tilpasningene er mer avgjørende for utholdenheten enn det maksimale oksygenopptaket.

Likevel er det vist at ratioen mellom det maksimale oksygenopptaket målt ved bruk av en liten muskelmasse som ikke er begrenset av oksygenleveransen (ett-beins kneekstensjon) og helkroppsarbeid er tilsvarende for godt utholdenhetstrente og utrente. Dette kan tyde på at de muskulære tilpasningene ved utholdenhetstrening likevel har en betydning for utvikling av det maksimale oksygenopptaket.

Forskningsprosjektene i dette PhD-prosjektet vil manipulere treningsstatusen til muskulaturen, blodvolumet og systemisk oksygenleveranse ved hjelp av utholdenhetstrening og blodtapping. Det gjennomføres blant annet målinger av ikke invasivt (over lungene) og invasivt (kateter i blodårer) oksygenopptak på submaksimale og maksimale arbeidsbelastninger.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage